MAKOR HATIKVAH

In de onderwijssystemen van de wereld, speciaal in Europa en in Israël, worden de leerlingen
blootgesteld aan lesmateriaal, dat in strijd is met de Bijbel. Bijvoorbeeld: vanaf de peuterschool wordt de kinderen geleerd dat zij hun eigen geslacht kunnen kiezen en dat het gezin niet alleen bestaat uit een man en een vrouw, maar ook uit twee mannen of twee vrouwen. Op Makor HaTikvah krijgen de
kinderen onderricht in de waarden van de Bijbel. Vanaf het begin wordt hen onderwezen – “man en
vrouw schiep Hij hen” – en dit is Gods plan om het leven op aarde voort te zetten.
Vandaag de dag is er in het Israëlische onderwijssysteem een neiging om meer les te geven in
rabbijns Joodse studie en tradities. Daarin worden miljoenen shekels geïnvesteerd. Met traditie is niets mis, zolang het niet in strijd is met de Thora en het Nieuwe Testament. Jammer genoeg is veel van het rabbijnse Jodendom in strijd met het Evangelie van Jezus. Tijdens onze lessen kunnen de leerlingen en leraren hierover praten en leren onderscheid te maken tussen de mooie Joodse cultuur, die is gebaseerd is op de Thora en het onderricht van Jezus, en de rabbijnse interpretatie, die verwijdering kan brengen tussen het volk van Israël en Christus.

Makor HaTikvah had het voorrecht om de laatste week van oktober deel te nemen aan een uitvoering met de naam “Waardig is het Lam”. Onze leerlingen werden uitgenodigd om met beroepsmusici te zingen in het YMCA – gebouw in Jeruzalem. Zij zongen een prachtig lied, gebaseerd op vers 10 van psalm 8: “HEER, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde”.

Randy Shepherd van CrossFire Ministry bezocht onze school in de tweede week van november. Hij
daagde ons uit om Jezus getrouw te volgen en deelde zijn getuigenis met onze leerlingen. Hij leerde ons ook sommige basketball-technieken.

Een christelijke middelbare school uit Detmold in Duitsland stuurde 15 leerlingen om onze school
gedurende 10 dagen in november te bezoeken. Deze droom (van beide kanten) tot uitwisseling was geboren op een conferentie in Europa, waar Yoel aan deelnam. Dit uitwisselingsprogramma vond in november plaats! Op Makor HaTikvah leerden Duitse leerlingen Hebreeuws, reisden zij door Israël om plaatsen te bezoeken, waarover zij in de Bijbel gelezen hadden, terwijl zij bij gezinnen van de leerlingen van Makor HaTikvah waren ondergebracht. In februari zullen een stuk of 10 van onze leerlingen de school in Detmold bezoeken om de cultuur daar te ontdekken en aan relaties met hun vrienden te bouwen.

Annerieke en Hannah, twee leerlingen van de Driestar Hogeschool in Nederland, bezochten onze school een maand voor hun stage. Zij waren als toehoorders aanwezig in onze lessen om de
pedagogische methoden in onze school te vergelijken met die in Nederland.

Dit was het eerste jaar van Anastasia als lerares bijzonder onderwijs op Makor HaTikvah. Ze zegt:
“Ik koos voor de studie bijzonder onderwijs, omdat ik geloof, dat iedere persoon en ieder kind bijzonder is: ieder kind heeft zijn specifieke noden, zijn of haar manieren om beter te kunnen leren, dingen die interessanter voor hem/haar zijn, waardoor hij/zij zich sterker kan voelen. De kennis, die ik in het bijzonder onderwijs heb opgedaan, helpt mij om het curriculum aan de noden van elk kind aan te passen en ook om de kinderen op andere gebieden sterker te maken (emotioneel, sociaal, qua motivatie). Ik wil echt een persoonlijke relatie met kinderen opbouwen. Ik vind het heerlijk om hen voor mijn eigen ogen te zien groeien, ontwikkelen en bloeien. Ik vind het heerlijk om hun glimlach te zien als iets lukt dat onmogelijk leek, en dat geeft mij de motivatie op het werk. Mijn belangrijkste doel is om Gods liefde en genade te tonen aan mijn leerlingen. Makor HaTikvah is anders dan de meeste scholen. Jezus is de Rots, waarop wij leunen. De school bestaat door Hem en tot Zijn heerlijkheid. Verder is er liefde en eenheid tussen de staf en de leerlingen. De Messiaanse school is een hele grote zegen en ik ben er trots op om God hier te dienen”.

Naar alle artikelen