MAKOR HATIKVAH

In Immanuël heeft u er al over kunnen lezen. Er moeten bussen rijden om de kinderen naar school te vervoeren. We zijn blij en dankbaar dat we weer een nieuwe route konden realiseren waardoor nog 10 leerlingen naar school kunnen komen.
We overwegen meer routes zodat nog meer leerlingen uit Israël naar Makor Hatikvah kunnen komen.

Marta begon als muzieklerares te werken in een Messiaanse crèche niet ver van de school. Bijna 14 jaar later kwam ze bij het lerarenkorps en de familie van Makor HaTikvah School.
“Ik wil, dat kinderen door muziek worden gemotiveerd. Dus niet alleen als passieve luisteraars van muziek, maar ook actief door te musiceren en te zingen”.
Marta zegt: “Het is belangrijk voor mij niet steeds op een en dezelfde manier les te geven, maar om de hele tijd nieuwe manieren van lesgeven te bedenken.”
Koning David wist, hoe hij Zijn Schepper moest aanbidden en te zingen: “Zing voor de HEER een nieuw lied, roem Hem te midden van Zijn getrouwen”.
Het is de wens van Marta om voor de Makor HaTikvah School op een dag een Messiaanse band of koor te hebben. Zij denkt, dat dit niet onmogelijk is, “omdat alle kinderen afkomstig zijn uit gezinnen, waar de ouders willen, dat zij musiceren.”
Marta vertelde het verhaal van een leerling, die heel verlegen was en weinig zei. Op een dag kwam Marta er achter, dat dit meisje accordeon speelde. Marta vroeg, of zij voor de hele school op het Purimfeest wilde spelen.
Nadat zij dagen lang getwijfeld had over al dan niet spelen besloot het meisje te spelen. En zij was de ster. Dat was een van de overwinningen, die de moeite van het proberen waard was!

Waarom is het zo belangrijk om een Messiaanse school in Jeruzalem te hebben? God liet ons nogmaals een deel van Zijn verbazingwekkende plan zien.
Het belang van “Makor Hatikvah”? God gebruikt onze school om Zijn Woord te verspreiden onder het volk van Israël.
Onderdeel van het proces van de erkenning door de staat van onze school is, dat ik deelneem aan maandelijkse ontmoetingen van de directeuren van de scholen in Jeruzalem.
Daar praten we over onderwijs op Israëlische scholen, leren we van elkaars ervaringen en volgen we lezingen.
Onlangs besloten al die directeuren om onze school te bezoeken om meer te horen over de enige Messiaanse school in Israël.
Zij wilden echt weten, wat Messiaanse Joden zijn. 20 directeuren van openbare scholen in Jeruzalem kwamen voor het eerst in de geschiedenis van de stad om te horen over de Messias en het onderwijs overeenkomstig Zijn onderricht.
Zij stelden veel vragen over het geloof en de school. Zij waren zeer geboeid. Velen hoorden voor het eerst in hun leven over het geloof. Anderen hadden van Messiaanse Joden gehoord, maar wisten niet wat het betekende.
Onze schoolband van de kleinste violisten speelden een paar liederen voor hen, waaronder het vers van Johannes 3 vers 16: “Want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” We danken God voor zo’n prachtige gelegenheid om te laten zien, hoe wij onze school vorm geven en hoe het leven op onze school eruit ziet.
Ik was op een internationale conferentie van directeuren van Messiaanse en andere scholen, die gebaseerd zijn op de Bijbel, in Boedapest, Hongarije.
Er waren ongeveer 200 deelnemers uit 32 verschillende landen. Het is belangrijk om onze gemeenschappelijke visie met betrekking tot Messiaans onderwijs voor de jonge generatie hier in Israël, en in veel andere landen te delen.
Deze vriendschap zal broeders en zusters met elkaar verbinden. God opende veel wegen om scholen te vinden en om uitwisselingsprogramma’s voor leerlingen te starten.
Yoel Russu

Mijn echtgenoot had een orchidee op zijn kantoor. Ik vergat hem water te geven, terwijl mijn echtgenoot er niet was en hij verloor al zijn bladeren en ging dood. Ik kon hem gewoon niet meer tot leven brengen.
Ik gaf het op en zette de pot op een plank in de garage. Geen water. Niets gedurende 2 a 3 maanden, misschien wel langer. En toen op een dag zag ik iets dat leek op een kleine knop. Al gauw kwamen er meer bladeren aan. Ik zette de pot weer in huis en begon er voor te zorgen. Nu zit deze plant vol bloemen en groeit deze heel mooi. God sprak zo krachtig tot mij door deze plant. Veel van onze familieleden hebben het Woord van God in hun hart geplant, maar om een bepaalde reden zijn zij niet doorgegaan in hun geloof. Ze zijn bijna door sommigen van ons opgegeven. Maar, net als deze orchidee, is het Woord van God zo krachtig, dat het door hun droge, verharde harten zal doorbreken en nieuw leven in hen zal ontspruiten. Prachtig, overvloedig leven.
Blijf bidden.
Cyndi Chetrit

Het leven van de leerlingen
We zijn over de helft van het jaar. Leerlingen beëindigden met succes het eerste semester en werden aangemoedigd om te blijven werken en studeren. Alle leerlingen kregen hun rapportcijfers, maar zij die hele goede resultaten geboekt hadden, werden vereerd met een speciaal geschenk. Onze eersteklassers, voor wie het hun eerste semester was, kregen het “Jij bent speciaal” boek uit handen van de directeur. Dit is de kern van MHT – onze kinderen op laten groeien in Gods liefde, zodat ze zullen weten, dat ieder van hen bijzonder is in Gods ogen en dat Hij een plan heeft voor ieder van hun levens.
Een droom is gerealiseerd. Samen met een leraar van onze plaatselijke Messiaanse muziekschool hebben onze leerlingen nu een band opgericht. Ouders, leerlingen en leraren zijn zeer enthousiast en zien uit naar de voorstellingen.
Dave en Mary Jo Nutting, oprichters en directeuren van het ‘Alpha Omega Institute’ bezochten onze School en kwamen ons vertellen over hun jarenlange onderzoek en hun kennis over de Schepping.
Dave en Mary waren middelbare schoolleraren in wis- en natuurkunde toen zij voor het eerst worstelden met de problemen van de evolutie en overtuigd werden door het bewijs van de Schepping.
Door hun persoonlijke contacten met studenten raakten zij overtuigd van het belang van deze kwestie, niet alleen in de wetenschap, maar ook bij evangelisatie en bij Christelijke groei.
Sinds de oprichting van AOI in 1984 hebben ze veel spreekbeurten en presentaties gegeven, zowel in de VS als daarbuiten.
“Wij bidden, dat het onderwijs een blijvende positieve invloed zal hebben op het leven van de leerlingen, hun geloof zal versterken en hun antwoord zal geven op alle tegengestelde zienswijzen.”
Zij gaven op Makor een les over de wetenschap van de Schepping zowel voor de onderbouw van de middelbare school als voor de lagere school.
De kinderen genoten er erg van en de leraren ook. Het was zeer inspirerend en had een impact op het leven van de leerlingen.

Het is inmiddels zomer geworden. We hebben de traditie dat ouders, kinderen en leerlingen schoonmaakdag houden.
Het was dit keer zo leuk om de saamhorigheid van de vrijwilligers te zien en de tijd die ze gaven om onze school er weer netjes uit te laten zien.
Mei was de maand van herdenkingen. Holocaust Herinneringsdag, de dag voor de gevallen soldaten en de Onafhankelijkheidsdag.
De leerlingen hadden een onvergetelijke dag toen we een Holocaust overlevende mochten ontmoeten. Ze vertelde hoe ze het Ghetto en de oorlog overleefde tussen haar 8e en 11e verjaardag. Dit mag nooit meer gebeuren.
Dit is ook de tijd dat de middelbare school leerlingen de eindejaarstripjes maken. Verschillende groepen gingen naar musea, naar het Noorden van Israël, Galilea en de Golan Hoogten, Banias, het Nationale Park en Nimrod.
Het was heel fijn om ook midden in de natuur God te aanbidden en met elkaar te zijn.
De jongere groep is naar het Muziekmuseum geweest en gaat nog een langer uitje maken.
De kleinsten gaan naar het Tempelmuseum en later naar Tel Afek.
Wilt u bidden dat we voldoende middelen hebben gedurende de zomerperiode om de doorlopende rekeningen en de lonen van de leraren te kunnen betalen.
Yoel Russu

Naar alle artikelen