NAHARIYA MESSIANIC CONGREGATION

Beste vrienden, hierbij ontvangt u het nieuws van de afgelopen tijd.

De gemeente
In de gemeente waren we blij dat er nieuwe mensen kwamen. Een jonge jongen met een orthodoxe achtergrond kwam tot geloof, ondanks hevige tegenstand van zijn familie. Hij moest veel moeite doen om een paar maal naar buiten te sluipen en te komen. Hij heeft zelfs een keer een vriend meegenomen. Zou u willen bidden dat de Heere hem sterk zal houden totdat hij in staat is onafhankelijker te zijn en regelmatig te kunnen komen? Hij schaamt zich niet voor zijn geloof en heeft al goede Bijbelkennis, zowel van het Oude als het Nieuwe Testament. Bid alstublieft ook voor zijn vriend, die mee naar de gemeente kwam. Een andere man die de samenkomsten bijwoont, heeft thuis een reeks lessen gekregen en is klaar voor de doop, hopelijk volgende maand. Hij kwam tot geloof door een ander lid van de gemeente en naar ons beste weten – gelooft hij echt. Wilt u bidden voor zijn familie, die hier niet blij mee zijn, dat zij ook tot geloof mogen komen.

Dank u voor gebeden en suggesties met betrekking tot het kinderwerk. Een dame kwam direct na het versturen van de nieuwsbrief helpen met de kinderlessen. We zijn echter nog steeds onderbemand als het gaat om het kinder- en jeugdwerk. Moeders die beschikbaar zijn geven om de beurt les aan de kinderen. We proberen niemand met teveel werk te belasten. Dus als ze niet beschikbaar zijn om een les voor te bereiden, letten ze gewoon op de kinderen terwijl ze rustig naast ons kleuren terwijl de dienst doorgaat. Om eerlijk te zijn, het is niet erg voor kinderen om de preken te horen, omdat ze meer oppikken dan we denken. Nadat ik een preek had gehouden over Mattheüs 16: 18a (“En Ik zeg u dat u Petrus bent en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen”), vroeg ik een kind “wat is het enige dat je uit de preek hebt begrepen”, en ze zei: “dat Petrus niet de Rots is?” Een ander kind herinnerde zich alle belangrijke punten. Maar de ouders geven er nog steeds de voorkeur aan dat de kinderen hun eigen lessen krijgen.
Wat het Jeugdwerk betreft we hebben helaas geen jeugdwerker. Ik hield af en toe een jeugdbijeenkomst, waarbij ik 2-3 jongeren uit de Schrift onderwees, maar het is moeilijk om het vol te houden met alle andere werkzaamheden. Gelukkig is er, als tussenoplossing, totdat we een jeugdwerker hebben gevonden, nog een fijne gemeente op 30 minuten rijden die mooie jeugdbijeenkomsten houdt. Ze zijn niet van het soort met christelijke rockmuziek op de achtergrond. Ze onderwijzen de Bijbel serieus en er is een goede sfeer. Ook mijn dochter heeft er echt van genoten en hopelijk zullen anderen zich aansluiten als ze de juiste leeftijd hebben. Een aantal jongeren in onze gemeente waren te verlegen om er naar toe te gaan, terwijl ik er vrij zeker van ben dat ze graag onze eigen plaatselijke jeugdbijeenkomst hadden bijgewoond als we die wel hadden kunnen houden. Wilt u alstublieft hier ook aan denken in uw gebeden? Van anderen weet ik dat jeugdwerk jongeren helpt om tot geloof te komen en om dat vol te houden.

Financiën
Onze kerkelijke financiën beginnen te dalen en we zullen op een aantal basiskosten moeten bezuinigen. Na gebed kregen we een onverwachte gift die ons een tijdje zal helpen, dus we zijn de Heere dankbaar voor dit verhoorde gebed. Daarom maken we ons er niet al te veel zorgen over en vragen we niet om extra giften. We vertrouwen de Heere hierin en beseffen dat er soms bezuinigd moet worden.

Tot slot
Sommige mensen hebben me brieven per post gestuurd en ik heb ze nog niet allemaal beantwoord. Vergeef me alstublieft, ik hoop dat snel wel te doen.
Moge de Heere u zegenen vanuit Sion, en moge er vrede zijn over Israël – “Shalom Al Israël”, en over de hele wereld.
De uwe in de Heere Jezus, Michael Nissim, Nahariya, Israel.