Nahariya Messianic congregation

Doop
Het is iets wonderbaarlijks als iemand van de duisternis overgaat naar het wonderbaarlijke licht van Yeshua (1 Petr 2:9); wanneer een werelds iemand door de Zoon Gods liefde leert kennen. Welnu, we hebben gevraagd om daarvoor te bidden en de Heere heeft uw gebeden verhoord. Een van de gemeenteleden sprak ernstig met zijn vriend over God en de Bijbel. Ze zijn allebei in de 50. Zijn vriend begon de bijeenkomsten bij te wonen en vond het mooi om het evangelie en Bijbels onderwijs te horen. Hij wilde gedoopt worden en met ons het brood eten. Dus ik kwam met hem samen om het evangelie uit verschillende Bijbelpassages uit te leggen en zag dat hij het volledig aanvaardde. Hij had een oprecht verlangen om de zaken van zonde en eeuwig leven te regelen voordat hij zijn Schepper onder ogen moest komen. Dus werd hij gedoopt door mij en zijn vriend. Het is een grote vreugde voor ons, omdat we niet veel dopelingen hebben gehad sinds onze bijeenkomsten bijna 10 jaar begon geleden – slechts 5 tot nu toe. Dit verhoort onze gebeden dat de lokale bevolking van Nahariya tot geloof zal komen, omdat dit de derde local is die hier tot geloof kwam. Een van hen kan de bijeenkomsten nog steeds niet bijwonen om familieredenen en we vragen om uw voortdurende gebeden voor hem. Bid alstublieft ook dat de vrouw van de gedoopte man tot geloof komt. Ook zij heeft het evangelie uitgelegd gekregen.

Geboorte
Dezelfde ochtend van de doop bracht een gezin dat vanaf het begin bij ons kwam, hun pasgeboren zoon en iedereen kon hem zien. Ik was van plan om de volgende week voor hem te bidden, en hoe dan ook, ik aarzelde zo of ik de baby wel moest aanraken met alle Covid-voorschriften. Maar ze stond op en zei “Wil je mijn zoon zegenen, Michael?” en legde hem gewoon in mijn armen! Mijn hart smolt omdat ik geen baby had vastgehouden sinds ons kleinste kind 5 jaar geleden werd geboren. Na kort gebeden te hebben, vertelde de moeder over de moeilijkheden die ze na de geboorte ondervond en de genade die ze van de Heere voelde. Ze bedankte de gemeente voor de gebeden namens haar. Er was nauwelijks een droog oog in de gemeente. Dus we voelden ons gezegend dat er twee leden aan onze lijst werden toegevoegd, een van de normale geboorte en een van de nieuwe geboorte.

Het is ook geweldig om te zien hoe sommige van de eerste generatie kinderen beginnen te helpen met verschillende taken in de gemeente. Bijvoorbeeld met het doorspoelen van de liederen en dia’s van de preek op de projector, terwijl een ander piano speelt en tot nu toe drie kinderen les geeft. Dit is een grote hulp omdat we meer mensen nodig hebben, vooral dames, die de kinderen kunnen onderwijzen. Het is nog steeds een behoefte in onze gemeente. Onze oplossing tot nu toe is om sommige dames gewoon op de kinderen te laten letten terwijl ze bij ons zitten en de preek kunnen horen terwijl ze schilderen en knutselen.
Ook hebben we nog steeds het gevoel dat we meer goede gezinnen nodig hebben om onze gemeente te versterken en ons te helpen. Bid alstublieft voor ons, speciaal ook hiervoor.

Gods zegen,
Michael Nissim