Nahariya | Zegen en zorg

Beste broeders en zusters,

De afgelopen twee jaar was het voor ons allemaal een turbulente tijd. Gedurende deze tijd ervoeren we lockdowns en beperkingen die financiële problemen en emotionele stress veroorzaakten voor veel mensen over de hele wereld en in onze kleine gemeente. De Heere heeft ons echter door deze tijd heen geholpen en we kijken uit naar Zijn barmhartigheid voor de grote moeilijkheden die, geloof ik, nog steeds voor ons liggen.

Op een bepaald moment tijdens de beperkingen in 2020 besloten we dat we het gezondheidsrisico zouden nemen dat gepaard ging met fysiek samenkomen zoals de Heere beval, zonder het aantal te beperken. We hadden een vrij beleid met betrekking tot afstand houden en maskers – als iemand dat wel wilde doen, waren ze vrij om dat te doen. Een enkeling deed dat en doet dat nog steeds, maar zelfs zij vonden troost en vreugde in de wetenschap dat de deuren van de gemeente openstonden (in figuurlijke zin, dat wil zeggen, omdat ze eigenlijk gesloten waren voor geheimhouding). We hadden alcohol voor het ontsmetten van handen bij de deur, die bijna ongebruikt bleef. En de Heere heeft ons er doorheen geholpen zonder wettelijke straffen en zonder ernstige ziekte of dood.

Een paar leden vertrokken tijdens Covid, ontevreden over onze aanpak, maar nieuwe leden ontdekten ons en werden lid en bleven tot op de dag van vandaag en ze waren een zegen voor ons. Over het algemeen groeiden we. Deze “vervanging”, vind ik, is een patroon: onlangs waren we verdrietig om afscheid te moeten nemen van een familie die terug ging naar Duitsland, maar een andere familie ontdekte ons kort daarna. Het aantal leden is 35 of iets meer.

Er is elke week een goede sfeer in de gemeente, omdat we na elke vergadering samen genieten van eten en gemeenschap. We hebben een hele leuke groep kinderen, meestal 12 tot 14 jaar, plus een paar tieners en jongvolwassenen. De kinderen vinden het heerlijk om samen te zijn en zijn erg gastvrij voor nieuwe kinderen. Ze spelen lang samen op de parkeerplaats van de supermarkt na de diensten en gaan bij elkaar spelen. Families die ons bezoeken hebben ons verteld dat hun kinderen zich altijd bijzonder welkom voelen in Nahariya, dus we prijzen de Heere hiervoor. De Heere Jezus zei: ‘Hierdoor zullen alle mensen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij de een voor de ander liefhebt.’  (Johannes 13:35)

In het verleden hebben we gebeden dat Arabische gelovigen deel zouden uitmaken van onze gemeente en we hebben het gevoel dat de Heere dit gebed in Nahariya begint te verhoren. Er zijn veel redenen waarom gemeenschap tussen Joodse en Arabische gelovigen in Israël niet goed werkt, bijvoorbeeld het feit dat Arabieren meestal op zaterdag werken en op zondag rusten, terwijl Joodse gemeenschappen op zondag werken en op zaterdag rusten. Het hebben van een gemeente met gemengde achtergronden laat zien wat God in Christus voor ons heeft gedaan en draagt ook bij aan stabiliteit.

Strijd met valse doctrines

Ik heb het misschien wel eens met u over de NAR-beweging (Nieuw-Apostolische Reformatie) en hun theologie en vertegenwoordigers in Israël gehad. Deze mensen beweren onder andere dat alle kerken onder het gezag van hedendaagse apostelen en profeten moeten staan. Deze apostelen en profeten zullen de bekering van Israël en een “tweede Pinksteren” wereldwijd “bewerkstelligen” (hun vocabulaire). Elke vertraging in het “afstemmen” onder deze apostelen zal uiteindelijk de wederkomst van Christus vertragen. Ze leerden ook dat je niet specifiek in Jezus hoeft te geloven om gered te worden, of dat je na de dood tot geloof in Hem kunt komen en dus gered kunt worden (ja, dit is echt). Ik bracht dit onder de aandacht van ouderlingen in Israël door middel van artikelen en video’s. Sindsdien hebben andere predikanten mijn werk opgepakt en zijn ze betere experts geworden op dit gebied.

Na jaren van verhitte discussies presenteerden de predikanten die deze kwestie onderzochten een uitstekend overzicht van de valse doctrines samen met een goede weerlegging ervan, en vroegen ze de gezamenlijke ouderlingen in Israël om een nieuwere en scherpere geloofsverklaring te ondertekenen die deze kwesties zou behandelen. Tot mijn grote teleurstelling, en tot teleurstelling van vele andere ouderlingen in Israël, stemde de meerderheid van de ouderlingen om niet te stemmen over het onderwerp en om alles te laten zoals het is. De NAR-beweging overtuigde hen om hun ideeën aan te passen.

De optie “Vrede in onze tijd” is de gemakkelijkste weg op dit moment, maar het brengt in de toekomst hogere kosten met zich mee. Dus zelfs als een splitsing nu zou worden voorkomen, geloof ik dat er ergens in de toekomst een officiële splitsing in het lichaam in Israël zal zijn. Er staat: “Want er moeten ook ketterijen onder jullie zijn, opdat zij, die goedgekeurd zijn, onder jullie geopenbaard mogen worden.” (1 Kor 11:19).  Degenen die door Gods wil doen, zullen een andere weg moeten gaan.

Gebedspunten voor de gemeente

  • Bid alstublieft dat een andere geschikte ouderling (en familie) naar ons toe komt en helpt met onderwijs en leiderschap.
  • Blijf alstublieft bidden voor de lessen van onze kinderen. Twee nieuwe dames zijn begonnen met lesgeven, wat enorm helpt. Het allerbelangrijkste, bid alstublieft voor de redding van de kinderen, in het bijzonder mijn eigen middelste kind.
  • Bid alstublieft voor de pas gedoopte gelovige in onze gemeente die in familieproblemen is gekomen (maar niet vanwege het geloof). Hij gaat nu nauwelijks naar de fellowship.
  • Bid alstublieft dat een oude dame in onze gemeente de vergaderingen weer kan bijwonen. Haar huis is, net als alle seniorenwoningen, in feite een gevangenis geworden.
  • Bid alstublieft voor goede en geschikte gelovige echtgenoten voor onze jonge, ongehuwde dames.

Dank u voor uw financiële hulp en gebeden voor ons. Moge God u zegenen in Jezus Naam.

Michael Nissim,
Nahariya Messiaanse Congregatie