NETIVAH

In de laatste drie maanden van 2019 hebben we het heel druk gehad. We organiseerden activiteiten voor de jongeren, de soldaten en de jeugdleiders.
In september was de eerste conferentie voor de soldaten onder de naam ‘Touch the wall’ (in soldatenslang betekent dat – halverwege). We spraken over de dagelijkse problemen met het drillen, de stress, over het belang om geestelijk gezond te blijven en dicht bij God. De reacties van de soldaten was bemoedigend omdat het onderwerp belangrijk en relevant voor hen was.
In oktober was de eerste ontmoeting met de jeugdleiders en die ging over het goed omgaan met je tijd.
Ook in oktober sloten we het 11 wekend durend programma ‘Arrows’ af in Yad Hashmona. Er waren veel aanwezigen en de afgestudeerden kregen de gelegenheid om hun getuigenissen te delen met de gasten en hun persoonlijke projecten te laten zien.
In november was de eerste landelijke jeugdconferentie. Er waren ongeveer 360 jongeren uit het hele land en met de jeugdleiders, vrijwilligers en de staf kwamen we op 400. Het thema was ‘Shalem’ (Heel). Wat een zegen om zoveel jongeren te zien die het Woord bestudeerden, dingen met elkaar deelden en plezier met elkaar maakten.
In november en december hadden we ook nog een groep jongeren die moesten leren om zich actief in te zetten in de gemeente en deel uit te gaan maken van het Netivah Junior High Team (ze zijn 13 – 14 jaar oud). En voor dit team was er nog een conferentie in december.
De plannen voor 2020 liggen ook al weer klaar. U hoort daar later wel meer over.
Wilt u bidden voor de eenheid binnen het Netivah Team?
Danken dat Ilana Hadar ons is komen versterken op de afdeling van de soldaten.
Dat er een mogelijkheid komt om een grotere ruimte voor onze activiteiten aan te schaffen, want de uitbreiding is geweldig maar we hebben dan ook meer ruimte nodig.
En ook onze SUV is er nog steeds niet. Afgelopen zomer hebben we er een gehuurd maar we hebben er dringend een van onszelf nodig.

Dank dat u naast ons staat en voor ons bidt!
Joel Goldberg en het Netivah Team

Naar alle artikelen