NETIVAH

Begin augustus hebben we het programma ‘Netsor’, om de aankomende soldaten voor te bereiden, afgesloten. Half augustus gingen we naar de Golanhoogte met 25 deelnemers en we hadden daar een goede tijd. En tot slot hebben we het ‘Chetzim’ programma gedaan met 11 deelnemers.
Als team was het een uitdaging om de manier van communicatie te heroverwegen. Onze visie als organisatie is om de jongeren, soldaten en jeugdleiders te bereiken, om hen te versterken en te ondersteunen, vooral in tijden van crisis, zelfs als dat betekent dat we harder moeten werken en creatief moeten zijn. We hebben ons werk nu veel meer gericht op de gebieden waar minder of beperkt persoonlijk contact nodig is. Via de nieuwe Media produceerden we drie YouTube-shows / de wekelijkse Bijbelstudie voor de jeugd en één les voor soldaten.

Persoonlijke distributie – We hebben 600 T-shirts gedrukt die we hebben uitgedeeld aan de jeugdwerkers om ze persoonlijk bij hun jongeren te bezorgen, wat de gelegenheid geeft tot communicatie. We maakten ook verzorgingspakketten voor elke soldaat die we in de plaatselijke gemeenten bezorgden om aan de soldaten te geven. Een van de leidende principes voor ons bij Netivah is: “De Corona zal ons niet stoppen!” en, als dit allemaal voorbij is, zullen we niet de stukjes oprapen, maar het is eerder zo dat we hebben geleerd onze middelen en tijd te gebruiken.

Wat is er zoal gebeurde?
• Netzor – “To Guard” is het voor-militaire discipelschaps-programma voor afgestudeerden van de middelbare school, die in de komende maanden zullen worden opgeroepen voor de IDF. Vanwege de beperkingen van COVID-19 dit jaar moesten we het tiendaagse programma opsplitsen in twee maal vijf dagen. Het programma met 50 deelnemers vond plaats op de Golanhoogvlakte met uitzicht op het Meer van Galilea.
• “Arrows” (“Chetzim”) – dit is ons 5e jaar dat we het “Arrows”-programma uitvoeren.
We hebben momenteel 19 afgestudeerden van de middelbare school die deelnemen aan een 11 weken durend programma dat theologie, apologetiek, geschiedenis en aardrijkskunde bevat, samen met wandelen, vrijwilligerswerk en dienst doen in de gemeenschap om hun geloof en identiteit te versterken en hen voor te bereiden op hun militaire dienst.

En wat staat er nog op het programma?
• Soldaten – Dit schooljaar zijn we van plan om vier soldatenconferenties te houden.
De eerste conferentie zou plaatsvinden op 25 en 26 september en zou “Oasis” heten. Tijdens de conferentie waren we van plan om te praten over de worstelingen en moeilijkheden, de eenzaamheid, isolatie, ontmoediging en geestelijke uitdroging.
Maar dit ging niet door en in plaats daarvan hielden we een livestream Aanbiddingsavond met een bemoedigende boodschap.
• Jeugdconferenties – Dit schooljaar plannen we vijf nationale jeugdconferenties. Als de Heere wil en als de COVID onder controle is, zal de eerste conferentie zijn op 6 en 7 november. Meestal verwachten we dat ongeveer 300-350 tieners uit het hele land aanwezig zullen zijn.
• Junior High – Komend jaar gaan we door met het organiseren van conferenties voor de tieners die op de middelbare school zitten. De eerste conferentie vindt plaats op 4 – 5 december. We verwachten dat veel nieuwe jongeren voor het eerst aan een Netivah-activiteit zullen deelnemen.

Wilt u bidden voor:
• “Arrows” – blijf alstublieft bidden voor de deelnemers en het personeel, want we hebben nog minder dan een maand tot het afstuderen.
• Grotere faciliteit – we hebben nog steeds behoefte aan een grotere faciliteit om onze jongeren te huisvesten. Bid met ons mee voor een oplossing in de nabije toekomst.
• 4 x 4 voertuig – We hebben nog steeds behoefte aan een 4 x 4 voertuig. We hebben al 70%, dankzij allen die hebben bijgedragen.

Dank voor uw gebeden en steun voor het werk hier.
Joel Goldberg en het Netivah-team

Naar alle artikelen