NETIVAH | Messiaanse soldaten op alle fronten

Beste vrienden van Netivah

“Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens te verwachten is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen; Híj zal onze tegenstanders vertrappen”. (Ps. 60:13-14).

De God van Israël

In deze tijd herinneren we onszelf eraan dat onze God de God van Israël is, de God die trouw is aan Zijn beloften, de God die Ja en Amen is, onze machtige Verlosser! De oorlog in Gaza gaat door terwijl de inspanningen om de gijzelaars terug te krijgen worden uitgevoerd. Aan de noordgrens handhaaft de IDF zijn positie omdat de situatie nog steeds gespannen is. Soldaten uit het lichaam van de Messias nemen deel aan alle fronten en locaties. We blijven voor hen bidden, en we weten dat velen van jullie dat ook doen. Bedankt. Ze hebben onze gebeden nodig. We zijn vereerd dat we onze soldaten, jongeren en vele anderen van onze natie in deze moeilijke tijden kunnen dienen.

Blijf alstublieft bidden voor:

  • Onze soldaten, velen die al lange weken van huis zijn, voor bescherming, aanmoediging en vreugde;
  • De gewonde soldaten en al degenen die een gebroken hart hebben onder onze natie, die pijn hebben en rouwen; om hersteld en getroost te worden;
  • De jongeren, om te groeien in het geloof, om een vrijmoedige getuige te zijn, en om trouw te zijn in het gezin en de gemeente;
  • En bid alstublieft voor het hele Netivah-team, voor wijsheid, bemoediging en kracht.

Beste vrienden, moge je omringd zijn met de liefde en vrede van God.

Dank u dat u naast ons staat terwijl we het lichaam van Yeshua in Israël dienen.