Netivah | Terug- en vooruitblik

Beste vrienden,

Het eerste deel van het jaar 2022 verliep niet zonder slag of stoot. De nieuwe Omicron-variant van COVID kwam in januari hard aan en veel van onze medewerkers waren ziek en konden niet naar het werk komen.

Onze plannen voor januari en februari moesten meerdere keren worden veranderd. Het was niet altijd gemakkelijk, maar we hebben een geweldig team en een geweldige God.

Wat een zegen is het om de hand van God te zien in het leven van de jongeren en soldaten waar we ons voor inzetten.

De afgelopen maanden hadden we een golf van terroristische aanslagen op straat. Meer dan zestien mensen werden vermoord en ongeveer vijftig raakten gewond, wat de spanning in het openbare leven en in de politiek extra opvoerde.

Vorige maand op Holocaust Memorial Day herdachten we de zes miljoen Joden die werden vermoord in de Holocaust en degenen die zijn gedood tijdens hun plicht om dit land te verdedigen. En daarna volgde Independence Day. Het brengt ons allemaal in gebed voor de vrede van Jeruzalem en voor het geestelijk herstel van Israël.

Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad. Prediker 12: 13-14

Wat gebeurde er de afgelopen tijd?

 • 4 – 5 februari – Meisjesconferentie “DETOX”. De conferentie ging over het belang van het vernieuwen van onze gedachten terwijl we proberen dichter bij God te komen. Er waren ongeveer 140 meiden aanwezig.
 • 25 – 26 februari – Jongensconferentie “DETOX”. Het hoofdonderwerp was vergelijkbaar met die van de meisjes, maar met een focus op de strijd van mannen en de overwinning die we hebben in Yeshua. Hier waren ongeveer 125 jongens aanwezig.
 • 18 – 19 maart – Junior-High conferentie voor 7e en 8e klassers – “Een stap omhoog”. We vonden dat onze focus op de conferentie vergelijkbaar moest zijn met de DETOX-conferentie, maar aangepast aan het leeftijdsniveau en de relevantie. Er waren ongeveer 167 jongens en meisjes in de leeftijd van 13-14 jaar aanwezig, inclusief begeleiding.
 • 1 – 2 april – conferentie voor Jongvolwassenen “Identity”. De conferentie ging over de identiteit van Jezus en de identiteit van ons als Zijn discipelen.
 • 8 – 9 april – Soldatenconferentie “Terugkeren naar een nieuwe routine”. Er waren ongeveer 100 soldaten in het weekend en we hadden we hadden een geweldige bijeenkomst met aanbidding en bijbelstudies over boetedoen en vernieuwd worden in Jezus.
 • 18 – 27 april – LTC – Nadat het 2 jaar niet mogelijk was konden we weer een groep van 40 jongeren en leiders naar Langensteinbach in Duitsland waar we een prachtige conferentie hadden met Duitse en Israëlische jongeren. Joel en Andreas (lokale pastor) waren de belangrijkste leraren en het Israëlische team was betrokken bij de aanbidding, pesachmaaltijd, sjabbat, woestijnkoken en Israëlisch volksdansen. Na de conferentie reisde de Israëlische groep met de bus naar het naziwerkkamp Natzweiler-Struthof in Frankrijk, waar ze het kamp bezochten en de Holocaust herdachten.
 • 6 mei – Seminar van jeugdleiders in het Netivah-huis, waar we spraken over de verantwoordelijkheid van een jeugdleider om de transparante verbinder te zijn tussen de jongeren en de leiding in de gemeente.
 • 27 – 28 mei – Nationale Jeugdconferentie waarbij ongeveer 400 jongeren aanwezig waren.

En dit volgt de komende tijd:

 • 17 – 18 juni – Soldatenconferentie (afgestudeerden van de middelbare school zijn uitgenodigd)
 • 5 – 14 juli – NETSOR – het tiendaags pre-militaire programma voor jonge mannen en vrouwen die zijn afgestudeerd aan de middelbare school en binnenkort zullen worden opgeroepen voor de IDF.

Bid alstublieft voor het Netivah-team in deze intensieve tijd en voor het vrijwilligersteam dat een groot deel van het programma uitmaakt. Bid voor de deelnemers dat ze een levensveranderende ervaring zullen hebben om dichter bij de Heere te komen en te groeien in hun liefde en kennis van God. Dit is ook een sleutelmoment voor de jongeren om duurzame en effectieve relaties op te bouwen die hen zullen aanmoedigen tijdens hun tijd in het leger.

 • 1 augustus – 13 oktober – Chetzim 2022 (“Arrows”) – 11-weekse 24/7 discipelschapsprogramma voor afgestudeerden van de 12e klas voordat ze worden opgeroepen voor het leger. Het doel is om hen geestelijk te versterken en hen mentaal zoveel mogelijk voor te bereiden op de worstelingen en uitdagingen waarmee ze in het leger te maken zullen krijgen. Bid alstublieft voor ons terwijl we doorgaan met het opbouwen van het team van medewerkers voor het programma van dit jaar. We verwachten zo’n 20 deelnemers en 5 medewerkers.
 • We zitten nu midden in het werven van personeel en het ontwikkelen van het zomerprogramma.
 • Joel is bezig met het afronden van zijn cursus gids en doet eind juni zijn eindexamen.
 • Deze zomer kijken we ernaar uit om nog twee medewerkers ons Netivah-team te laten versterken.

Gebeds- en lofprijzingsverzoeken:

 • Niveen – Blijf alsjeblieft bidden voor Ibrahims vrouw Niveen, ze revalideert nog steeds. Bid voor Ibrahim en de familie om opnieuw sterk te zijn terwijl ze door deze tijd gaan.
 • Grotere faciliteit – we blijven behoefte hebben aan een grotere faciliteit om de groeiende jeugdactiviteiten te huisvesten. Bid alstublieft met ons voor een oplossing in de nabije toekomst en bid voor het Baptistendorpsteam dat met ons samenwerkt om de faciliteit zo groot mogelijk te maken.

Beste vrienden, we waarderen jullie partnerschap met ons en weten dat we niet zouden kunnen doen wat we doen zonder uw gebeden, giften en steun. Dank u dat u naast ons staat terwijl we het lichaam van Yeshua in Israël dienen.