NETIVAH – update

‘Looft de Heer! […] Zowel jonge mannen als meisjes, oude mannen en kinderen: laten zij de naam van de Heer loven, want zijn naam alleen is uitnemend, zijn heerlijkheid is boven de aarde en de hemel.”

Beste vrienden van Netivah,

We blijven de Heere loven! We zijn dankbaar voor Zijn genade en weten dat Zijn liefde zelfs nu standhoudt, zelfs in ons gekwetste land, zelfs in ons verdriet. Ja, we treuren, huilen en hebben pijn, maar we heffen onze ogen op naar de Heer, onze hulp, onze zegevierende Koning.

We zijn de 130 dagen gepasseerd waarop deze wrede oorlog uitbrak in de gruwelijke aanval op onze grenzen en burgers. Er worden nog steeds inspanningen geleverd op alle niveaus, ook op militair en diplomatiek niveau. Hoewel er nog steeds hevige gevechten worden geleverd aan de fronten, die mensenlevens en onuitsprekelijke pijn kosten, werd een deel van de vechtende troepen afgelost en was het tijd om op te frissen – ook al is het maar voor een korte tijd.

Het was tijdens dit tijdslot dat we een zeer unieke en speciale conferentie voor de soldaten hielden (25 – 27 januari). Deze keer hebben we ook de soldaten uitgenodigd die reservist zijn, omdat we deze conferenties gewoonlijk alleen houden voor degenen die hun verplichte dienst doen.

Om alle redenen was deze 3-daagse conferentie heel bijzonder. De soldaten konden zelf kiezen op welk tijdstip ze wilden komen, of het nu alleen een avond was of de hele drie dagen. Voor de reservisten met gezinnen nodigden we ook hun echtgenoten en kinderen uit, en konden we helpen met het verzorgen van de kinderen wanneer de ouders de sessies van de conferentie bijwoonden. Ons verlangen was om deze dierbare broeders en zusters in het leger op welke manier dan ook te dienen, fysiek, mentaal en spiritueel. Vandaar dat heerlijk eten, sessies met professionele sprekers over onderwerpen op het gebied van geestelijke gezondheid en bemoedigend onderwijs uit het Woord van God allemaal deel uitmaakten van het programma.

Dit was mogelijk dankzij de vele mensen, die onze activiteiten van een afstand maar met een hart volgen, die ons zowel biddend als financieel steunden. We zijn zo dankbaar.

We prijzen de Heere dat, hoewel het het hele weekend van de conferentie goot, wij in Netivah en alle aanwezigen – meer dan 300 op het hoogtepunt – enorm gezegend waren met de heerlijke gemeenschap. Het was zelfs emotioneel, na deze extreme maanden, om onze dierbare soldaten persoonlijk te ontmoeten, velen van hen afgestudeerden van Netivah’s eerdere programma’s, en ze waren allemaal al zo lang in onze gedachten en gebeden.

Blijf alstublieft bidden voor onze soldaten, vooral voor de gelovigen, om een getuigenis te zijn in karakter, woord en daad. Om deel uit te blijven maken van hun familie en gemeenten, om veilig en beschermd te zijn, en om altijd wortels naar beneden en vrucht naar boven te laten groeien.

Vanwege de oorlog hebben we ons schema veranderd en onze jaarlijkse jeugdconferenties voor jongens/meisjes met een maand uitgesteld. We begrijpen dat het nodig is om in oorlogstijd een soort routine te volgen, daarom willen we dat ook weer doen en de jaarlijkse meisjesconferentie zal in februari worden gehouden en de jaarlijkse jongensconferentie begin maart. Het onderwerp van deze conferenties zal gaan over Heiligheid en Zuiverheid, ongetwijfeld een zeer belangrijk en relevant onderwerp voor onze jeugd. Houd deze twee gebeurtenissen alstublieft in gebed; zowel het Netivah team dat de conferentie leidt en organiseert, de jeugd en de jeugdleiders.

Bid alstublieft voor het hele Netivah-team, voor wijsheid, bemoediging en kracht terwijl we vooruitkijken naar het plannen van het komende jaar.

Joel is van 6 tot 11 maart in Georgia USA voor een conferentie en in Washington/Oregon.

Beste vrienden, wij loven de Heer voor U! Voor uw gebeden, liefde, bemoediging en steun op alle mogelijke manieren. We waarderen uw oprechte liefde voor onze Israëlische jongeren en soldaten, en kunnen God alleen maar voor u danken en vragen dat Hij u rijkelijk zal zegenen.

De uwe in Yeshua onze Heere,

Joel Goldberg en het Netivah Team