NETIVAH

We hebben het druk gehad dit voorjaar.
In januari hadden we twee conferenties.
Voor de meiden: Hoe kan een jonge vrouw zich blijven concentreren op haar relatie met God en niet worden afgeleid door wereldse liefde?
Voor de jongens: Hoe kun je relaties en vriendschappen ontwikkelen die je sterker maken en je de weg wijzen naar heiligheid en zuiverheid?
Verder was er een seminar voor de jeugdleiders: Hoe moet je communiceren met de jeugd over het juiste gebruik van tijd en media in een netwerk dat wordt overspoeld met informatie en verleiding?
Voor de 7e en 8e klas was er een jongerenconferentie: Hoe moet je naar jezelf kijken door de ogen van God i.p.v. het beeld dat de wereld ons schetst via films, internet en de sociale media?
Een conferentie voor de soldaten over de druk, moeilijkheden en relaties als je in dienst bent, de compromissen die er zijn, de strijd, de gevaren en de oproep tot reinheid en heiligheid. Er kwamen zestig soldaten.
We zijn dankbaar dat God ons de gelegenheid geeft om bij te dragen aan het vormgeven van het leven van jonge mannen en vrouwen in ons land en een gemeenschap waar Jezus in het midden staat met Bijbelse consistentie voor de jongere generatie.
Voor ons staan er staan een aantal reizen naar het buitenland op het programma naar een aantal Bijbelse conferenties.
Wilt u met ons bidden voor het Netivah Team zodat ze hun werkzaamheden kunnen verrichten tot eer van God; en voor de staf van de ‘Netsor’ en ‘Arrows’ zomeractiviteiten.
Gebed dat we onze ruimte kunnen uitbreiden. We krijgen nu hulp van het team in Baptist Village maar we hebben echt meer ruimte nodig voor de jongeren.
Verder hebben we een nieuwe vierwielaangedreven auto (jeep) nodig.
Deze winter is er gelukkig veel regen gevallen. Ook komen er helaas weer nieuwe verkiezingen aan maar we vertrouwen er op dat Israël in liefdevolle trouw hand van onze Heere is.
Dank voor uw gebed en we waarderen uw hulp, want anders zouden we niet kunnen doen wat we nu doen.
Joel Goldberg en het Netivah Team

Naar alle artikelen