OR HAGALIL

Lieve vrienden, shalom en zegen voor Joodse Nieuwjaar 5780!
De feesten die in Israël in de herfst worden gevierd, zijn gebaseerd op wat geschreven staat in Leviticus 23. Ze gaan over berouw, vergeving en vernieuwing. In de Joodse traditie zijn dit gelegenheden om met je familie samen te zijn. Zowel het Nieuwe jaar als tijdens het Loofhuttenfeest. Er is echter één uitzondering; Yom Kippoer de Grote Verzoendag waarop je 25 uur moet vasten. Hier, in de gemeente Or Hagali,l richten onze inspanningen zich in deze tijd van het jaar erop om contact te hebben met onze vrienden en buren. De preken roepen op tot berouw en bekering tot Jezus. Daarnaast delen we Nieuwjaarscadeautjes uit aan de soldaten die door Naharya komen. De soldaten zijn dankbaar voor de giften. In de tasjes hadden we een kaart gestopt met de tekst uit Jesaja 26: 3 en 4. Het is onze diepe wens om de harten van deze jonge mensen, die in het leger dienen, te bereiken. We willen ze laten merken dat we om ze geven en ook om hun geestelijke gestel.
Afgelopen zomer was moeilijk maar we verheugen ons in de Heere voor de vele kansen die Hij ons geeft om de boodschap van Hem met anderen te delen. Het Loofhuttenfeest is het einde van de feesten en wordt beschouwd als een tijd van vernieuwing. Er wordt zelfs gedacht dat de Messias tijdens de synagogendienst Hoshanna Rabbah (de 7e en laatste dag van de feesten) zal terugkomen. Persoonlijk geloof ik niet dat er genoeg Bijbels bewijs is dat de Heere Jezus tijdens het Loofhuttenfeest zal terugkomen. Hoewel dit het enige feest is dat wordt genoemd na de oprichting van het Messiaanse Koninkrijk. Lees hiervoor Zacharia 14 vers 16. Toen Jezus in Jeruzalem was om het Loofhuttenfeest te vieren gaf Hij de mensen een boodschap van hoop. “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken”. Als gelovigen in de Messias verwachten we Zijn spoedige wederkomst en mijn gebed is voortdurend, ‘Maranatha, Jezus kom’. Het is deze hoop en de belofte van het leven dat we verkondigen aan ons Joodse volk en aan allen die in Israël wonen, niet alleen tijdens de feesten, maar het hele jaar door.
Efraim en Jeannie

Naar alle artikelen