OR HAGALIL

Als ik deze update verstuur, zijn Jeannie en ik in Pennsylvania om de kinderen te helpen en natuurlijk te genieten van de kleinkinderen. Twee maanden lang was ik in Israël om te werken in onze Light of Galilee Gemeente.

Tijdens mijn verblijf in Nahariya heb ik veel dingen voor elkaar gekregen. De hand van de Heere was duidelijk in alles te merken. Vlak voordat ik Israël verliet, gaf het ministerie van Volksgezondheid toestemming aan burgers van meer dan 60 jaar om een “Corona-booster” te ontvangen en ik heb de mijne gehad. Gods timing is altijd onberispelijk, vooral als je Hem Zijn werk ziet doen tijdens een paar ontmoetingen die ik in Israël had. De eerste was op de Golanhoogte, waar ik een speciale Messiaanse jeugdgroep bezocht die zich richt op het voorbereiden van de jonge mannen en vrouwen op hun verplichte dienst bij de Israel Defense Forces (IDF). Het was mooi om enkele consulenten bij te praten. Veel van hen kende ik toen ze nog kinderen waren in het Zomer Kampprogramma waar we 15 jaar de leiding over hadden. Nu zijn ze volwassen en werken ze mee aan het toerusten van de volgende generatie. Toen ik hun kampement verliet en terugliep naar mijn auto, die ongeveer anderhalve kilometer verderop stond kwam ik een van de dorpsbewoners van ongeveer mijn leeftijd tegen die liep te wandelen en ik groette hem. We merkten allebei de mooie verandering in het weer en de geweldige zonsondergang op. Nieuwsgierig vroeg hij me waarom ik in het dorp was. Ik vertelde hem over mijn bezoek aan dit Messiaanse pre-leger trainingsprogramma. Bijna onmiddellijk veranderde zijn interesse van een informeel gesprek naar een discussie over hoe een joods persoon in Jezus kon geloven. Hij had veel misvattingen over wie wij zijn als Messiaanse Joden. Ik verzekerde hem dat de meesten van ons van afkomst Joods zijn en geen mensen die doen alsof ze Joods zijn. Ik vertelde hem dat de meeste van onze jonge mannen en vrouwen graag in de IDF dienen en verantwoordelijkheden niet ontlopen zoals sommige andere groepen van de Israëlische bevolking. Wat nog belangrijker is, we spraken over Jezus als een authentieke Galilese Jood in de eerste eeuw. Het is wel heel bijzonder om over Hem te praten op plaatsen waar Hij waarschijnlijk was toen Hij door Israël wandelde. Waar we liepen, konden we de Zee van Galilea net aan de horizon zien. Helaas vroeg hij me niet binnen toen we bij zijn huis kwamen maar ik ben er van overtuigd dat Jakov wel een gesprek heeft gehad waar hij niet op had gerekend.

Jeannie en ik zijn nu weer in Downingtown, Pennsylvania, maar we zullen, indien nodig, regelmatig naar Nahariya terugkomen om de gemeente te helpen. Pierre & Maggie zorgen ijverig voor de mensen van de gemeente Light of Galilee. Vanwege de huidige Covid 19-uitbraak in Israël, blijft de gemeente twee keer per week bijeenkomen, maar alleen via Zoom. De meeste van onze mensen zijn het eens om het zo te doen. Vooral ook omdat ze doordeweeks voor elkaar zorgen en dan regelmatig contact hebben.

Bid alstublieft voor onze Licht van Galilea Gemeente in deze tijden, en voor Nahariya.
De uwe in Jezus, Efraim and Jeannie Goldstein