RETURN TO ZION

Een weekend van het Eagle Project
Hiervoor gingen we naar de Negev woestijn. Het is daar prachtig. We wilden diepere wortels in onze Messiaanse Israëlische, joodse identiteit opbouwen. Er kwamen jonge mensen en families met kleine kinderen uit het hele land. We zijn begonnen met een wandeling in de buurt van de Zim Vallei. Zo leerden we ons land te voet te waarderen en leerden nieuwe jongelui kennen die er voor het eerst bij waren. Na het eten hadden we een tijd van aanbidding en onderwijs.
De volgende ochtend hielden we stille tijd in de woestijn. Daarna vertelden we hoe belangrijk het is om deel van een gemeente uit te maken en daar vrucht te dragen. Dat het onze verantwoordelijkheid is om tot een geestelijke familie te behoren. De rest van de zondag hadden we een mooie tijd van gemeenschap, rust, het delen van voedsel, en het spelen van verschillende spelletjes.
Het was een geweldig Eagle’s weekend. De jongelui zijn nu bereid om Zijn wil te doen, actief te dienen, te leren, te groeien en zich over te geven aan Hem.

Afgelopen februari kwamen de Holocaust overlevenden naar Return to Zion om te luisteren naar een meditatie van Alan Shore over de apostel Paulus. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind sprak het team over het doel van het leven en gaf het de mensen huiswerk mee om thuis de Heere God te bevragen over Zijn bestaan. Er heerste een fijne sfeer en zo kon er verder worden gediscussieerd over belangrijke vragen in het leven.

De zeven bijeenkomsten van de Aleph-Club voor de nieuwe immigranten zijn afgelopen. We leerden elkaar kennen. Nog belangrijker was dat we wat leerden van de plannen van onze Schepper en van Zijn genade. Dit is nog maar het begin, maar veel deelnemers maakten de belangrijke eerste stap.
Zij verzoenden zich met de Heere en verkondigden Hem als hun Messias. Nu kijken we vooruit naar de ‘Bet-Club’ die zal helpen om naar een hoger niveau van gemeenschap met de Heere te komen.

Naar alle artikelen