RETURN TO ZION

Ondanks de quarantaine blijft het team van Return to Zion bezig om nieuwe repatrianten te bereiken. Degenen die onlangs lid zijn geworden van de grote Joodse familie, Israël, hebben voedsel en keukengerei ontvangen vlak voor de Onafhankelijkheidsdag van het land. Ook de jeugd van de gemeente heeft daar volop aan meegeholpen. Door te reageren op de werkelijke behoeften van onze medeburgers doen we niet alleen wat de Heere van ons vraagt, maar maken we ook nieuwe vrienden. De potten en pannen zullen lang dienst doen in de keuken en daarbij niet alleen herinneren aan het dagelijkse voedsel maar ook aan het geestelijke en dat is het belangrijkste principe van de Heere – om Zijn liefde aan de wereld te laten zien.

We noemen mensen van “gouden eeuw” in Israël degenen die veel hebben overleefd. Sommigen hebben de oorlog nog meegemaakt en de Holocaust en hebben onder de druk en de ontberingen van het tijdperk van de Sovjet-Unie geleden. De meesten hebben daarnaast nog een cultuurschok meegemaakt bij het verhuizen naar een ander land en de terugkeer naar hun historische thuisland.
De Joodse Staat doet zeker zijn best om iedereen te steunen door voorwaarden te scheppen voor een zorgvuldige behandeling en het behoud van de gezondheid. Het is echter nauwelijks mogelijk om het leven van bijstandsgerechtigden welvarend te noemen. Hulp is nooit overbodig. Vooral in moeilijke tijden is aandacht onmogelijk door iets anders te vervangen. De meeste volwassenen van de gemeente zijn bewoners van hostels en sociale appartementen. Ze werden geconfronteerd met eenzaamheid en raakten ontmoedigd. Dan is het onze taak om ze tenminste een beetje vreugde en ondersteuning te geven met de kleine voedselmanden die we hebben verstrekt.
We maakten pakketten met vers fruit, groenten, vis en vlees voor Onafhankelijkheidsdag. Hoewel het heel wat moeite kost om deze boodschappen te kopen en de pakketjes klaar te maken in quarantaine tijd, het geeft wel vreugde! De blijde gezichten van onze ‘gouden eeuw’ burgers zijn echt kostbaarder dan goud.

Naar alle artikelen