RETURN TO ZION

Warme en gezellige huizen

Zolang de Covid-19-gerelateerde beperkingen van kracht blijven, bidden we om creatieve levendige en inzichtelijke manieren om de mensen om ons heen te bereiken. Het is een zegen om partners te hebben die met ons samenwerken om Gods wil te doen in het land Israël. De afgelopen week hebben we kachels kunnen uitdelen aan nieuwe immigranten die onlangs zijn gearriveerd en die proberen zich te vestigen in een nieuw en vreemd land na in quarantaine te zijn geweest. Deze mensen kijken er naar uit om hun nieuwe huis warm en gezellig te maken. Ze sturen groeten en een “dankjewel” naar iedereen die heeft meegewerkt aan deze actie!
Israël is een van de meest ontwikkelde landen op het gebied van zorg voor ouderen, maar de hoge prijzen voor huisvesting en levensonderhoud dwingen veel gepensioneerden om van gehuurde appartementen naar hostels te verhuizen. Dit geldt met name voor degenen die geen pensioen konden opbouwen in Israël en gedwongen werden om sociale steun aan te vragen bij de nationale verzekering. Veel van deze ouderen zijn natuurlijk immigranten, zoals degenen die de voormalige USSR op een pensioengerechtigde leeftijd hebben verlaten en geen nieuwe carrière hebben kunnen opbouwen in hun historische thuisland. Wonen in een Israëlisch hostel is totaal anders dan in verpleeghuizen. In feite zijn dit gewoon goedkope kleine appartementen, met een eigen keuken en badkamer, maar dit is niet genoeg. Oudere leeftijd neemt niet alleen hun vroegere schoonheid en gezondheid weg, maar ook de mogelijkheid om volledig voor zichzelf te zorgen en warme maaltijden te bereiden. Return to Zion, dat de behoeftige inwoners van Haifa en de buitenwijken lange tijd heeft ondersteund met voedselmanden, heeft het initiatief genomen om oudere immigranten die in de twee stadshostels wonen wekelijks warme maaltijden te geven. Terwijl de quarantainevoorschriften elke dag strenger worden, besloot ons team de bewoners van het hostel te voorzien van kleine voedselgeschenken voor de wintervakantie.

Nof HaGalil, de Netzer HaGalil messiaanse gemeente in de stad Nazareth Illit
Namens de broeders en zusters in onze gemeente dank ik u voor uw gebed en materiële steun! Vandaag, in het licht van de huidige gebeurtenissen in de wereld, begrijpen we meer dan ooit hoe belangrijk het is om elkaar te steunen! Zoals de meeste openbare plaatsen in Israël, zijn we sinds 13 maart gesloten wegens strikte quarantaine en konden we niet samenkomen voor gebedsdiensten. We hadden alleen de mogelijkheid om telefonisch met elkaar te communiceren. Al die tijd was de enige mogelijkheid voor ons om een bijeenkomst van gelovigen bij te wonen via de online uitzending van diensten van de Shavei Zion-gemeente in Haifa (met dank aan Leon en zijn team voor deze kans). Een online bijeenkomst op internet – het is de enige mogelijkheid voor veel gemeenten in Israël om tot nu toe deel te nemen aan een gezamenlijk gebed en de Schriftstudie. Vanaf 9 mei konden we weer bij elkaar komen (toen de versoepeling van de quarantainebeperkingen begon). Tot 19 september hadden we de gelegenheid om samen te komen voor gebed en sabbatdiensten en om de Heere te prijzen, maar toen werd opnieuw een strikte quarantaine afgekondigd. Na de eerste quarantaine kwamen mensen terug met een dorst naar God, ze misten elkaar erg. Mensen werden veranderd, het geloof werd dieper, werd serieuzer en trouwer. Degenen die vóór de quarantaine meer als waarnemers van buitenaf keken, werden nu vrijer om contact te leggen met de verschillende gemeentes. God deed wat in de harten van gelovigen. “Covid” is een lakmoesproef geworden voor het bepalen van het geloof van mensen – het bepalen van hun doelen – ze zoeken een relatie met God. Onze mensen zijn meer een familie geworden, meer dan ooit streven ze ernaar elkaar te steunen, en hiervoor dank ik de Heere! Na de 2e quarantaine, vanaf 24 oktober, verzamelen we ons in het “10 + 20” formaat, wat wil zeggen 10 binnen en maximaal 20 buiten. Gelukkig hebben we een groot raam achter het podium en dat zetten we open, we zetten de luidspreker buiten, op de veranda waar de rest van de mensen is, zodat we de wet niet overtreden, en we bij elkaar kunnen blijven komen. Tijdens deze 2 maanden, was het weer steeds anders – zowel warm als koud (de Heere stond regen altijd alleen toe voor of na onze ontmoeting) mensen klaagden of mopperden nooit, integendeel, ze waren blij dat we bijeen konden komen en versterken in de Heere! We hebben uw steun nodig, want er zijn nog steeds moeilijkheden, zowel spiritueel als fysiek, maar we proberen alle obstakels te overwinnen! Het is belangrijk dat de Heere altijd bij ons is! Ondanks de moeilijkheden van quarantaine, stoppen we niet met het verstrekken van voedselhulp aan mensen in nood. Zelfs als mensen niet konden komen, bezorgden we eten bij hen thuis, wat voor hen in zo’n situatie erg belangrijk was! Ze zijn dankbaar voor de hulp! Het is jammer dat we geen mensen voor vergaderingen in de gemeente kunnen uitnodigen! Dit jaar konden we niet samenkomen in de gemeente voor alle hoogtijdagen. Misschien wil de Heere dat mensen dit anders gaan bekijken: niet als een traditie, maar als Zijn aanwezigheid op feestdagen! De Heere wil dat we veranderen, en dit is de tijd voor onze hernieuwing door Hem!
Gods zegen voor u! Vakif en Tanya Hassanov

Naar alle artikelen