Dankzij de steun en gebeden van partners over de hele wereld, was ons team in staat om de eerste huisgemaakte maaltijd bij de senioren te bezorgen. Er zijn tot nu toe slechts 30 ontvangers, maar dit belangrijke initiatief zou iets ‘goeds’ kunnen brengen. Volgens de Israëlische wet is elke religieuze activiteit tijdens liefdadigheidsacties verboden. Als we niet het recht hebben om openlijk met deze mensen over redding te praten, of om ze voor de gemeente uit te nodigen, of om geestelijke lectuur te verspreiden, maar niemand heeft het recht om te verbieden om voor hen te bidden, waar je ook bent, in je gemeente of thuis en het getuigenis van de liefde van de Heere is veel duidelijker dan woorden. Wij geloven dat deze kleine onderneming ook grote vruchten kan afwerpen voor Zijn koninkrijk. Andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord in de afgelopen jaren meerdere mensen tot geloof gekomen! De sociale dienst verwijst allerlei Israëli’s, Joden en Arabieren, ongeacht hun godsdienstige overtuiging naar de Messiasbelijdende Joden. Na een intakegesprek wordt bepaald hoeveel maaltijden en hoe lang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een voedselpakket (waardoor er meer hulp geboden kan worden!) Zo wordt er iedere maand voor ongeveer 1500 maaltijden gezorgd! In het moderne Israël zie je gelukkig niet veel daklozen op straat. Je zult niet omringd worden door bedelaars op onze markten, de staat probeert mensen in nood te helpen. Het lijkt soms heel wat, maar er is echter vaak de machteloosheid en de afwijzing van anderen onder verborgen. Zoals in veel ontwikkelde landen, drijft de prijs van onroerend goed de armen naar huurappartementen, wat hen een aanzienlijk deel van hun maandelijks inkomen ontneemt. Voor oudere repatrianten, die geen pensioen in Israël hebben opgebouwd, is de enige manier om onderdak te hebben om in speciale hostels te wonen. Het zijn kleine eenkamer appartementen, maar zelfs voor deze mogelijkheid moet je ongeveer de helft van de sociale uitkering betalen. Niet alleen het geldgebrek is hun grootste probleem, ook ouderen vinden het simpelweg moeilijk om zelf eten te bereiden. Sommigen hebben geen familie, terwijl bij anderen kinderen ervoor kozen een onafhankelijk leven te leiden en hun ouders te vergeten. Dit zijn de mensen die het team van Return to Zion Ministry helpt. In de gemeenschappelijke keuken van Return to Zion worden wekelijks huisgemaakte maaltijden bereid. De kok probeert de menukaart gevarieerd te houden, grote hoeveelheden klaar te maken, genoeg voor “grootvaders” en “grootmoeders” voor meerdere dagen. Er zijn vrijwilligers die helpen bij het uitdelen van het voedsel en het transport.
Natali Kat7nata

Vrijheid
Ik ben in 1968 in de USSR geboren. En toen ik 13 of 14 was, ontdekte ik een probleem. Mensen zeiden niet wat ze dachten; ze zeiden wat er van ze werd verwacht! TV en radio zonden voortdurend dingen uit die de regering ‘behagen’, en alternatieve meningen werden onderdrukt of belachelijk gemaakt. Ik was nog maar een jongen, maar dit onrecht deed me altijd vreselijk pijn. Toen ik opgroeide en in 1985 aan de universiteit in Riga ging studeren en toen ik in 1988 in het Sovjetleger diende, zag ik hoe de PROPAGANDA in kracht en agressiviteit groeide. De rechten van sommige mensen (in mijn geval als joodse gelovige in Yeshua) werden verminderd ten opzichte van de rechten van anderen. Velen die in de vrije wereld zijn opgegroeid, begrijpen het niet, maar dit was beslist ‘onderdrukking van de menselijke persoonlijkheid’. Israël is volgens onze leiders de enige democratie in het Midden-Oosten. Ik heb het altijd als zodanig gezien en begrepen. Ik ben er trots op, net zoals men “trots kan zijn als een gelovige!” En dus woon ik hier al dertig jaar. Je kunt zeggen wat je wilt, en misschien vindt niet iedereen het leuk, maar je hebt stemrecht. En als persoon ben je gelijk aan anderen – in ieder geval in je rechten, zo niet in je mogelijkheden.
Michael Klimov

Beste vrienden, onze projecten, vooral humanitaire projecten, groeien en door hen zien we de echte hand van de Heere op anderen. Uw gebeden en uw bijdragen zijn een integraal onderdeel van ons werk voor de Heere in het land Israël. Bedankt voor uw hulp aan onze armen!!!