Return to Zion

Aleph Club

Ondanks de quarantaines, epidemieën en beperkingen eindigt de stroom van nieuwe immigranten naar Israël niet. Net als voorheen komen de meesten van hen uit Russischtalige landen. Het Aleph-programma is een geweldige kans om de nieuwe immigranten uit te nodigen om na te denken over vragen die met de eeuwigheid te maken hebben. Tijdens gezellige gesprekken, spelletjes en versnaperingen denken we samen na over de oorsprong van de mens, zijn doel, over de relatie tussen de schepping en de Schepper, afgaand op wetenschappelijke feiten en voorbeelden uit de geschiedenis van Israël.

Toen de meeste quarantainebeperkingen waren opgeheven, konden we eindelijk, na een lange pauze, de Aleph-discussieclub weer opstarten. Eerdere bijeenkomsten hebben aangetoond dat het optimale aantal bezoekers niet meer dan 25-30 personen moet zijn, dus dat hebben we deze keer ook gedaan. 28 bezoekers van de club (voornamelijk jonge gezinnen die met hun kinderen kwamen) en 12 leden van het Aleph-team verzamelden zich op 10 november 2021 in de hal van de gemeente voor hun eerste bijeenkomst van de club. Het is de bedoeling om in totaal zeven van dergelijke bijeenkomsten te houden, één keer per week. Stap voor stap zullen we de belangrijkste kwestie van het leven benaderen – ‘Hoe kunnen we de relatie met de Heere die we zijn kwijtgeraakt ,herstellen?’ Natuurlijk begrijpen we dat geen enkel programma, hoe goed het ook is, op zichzelf iemand naar de Heere kan leiden, daarom bidden en vragen we om uw gebedsondersteuning, zodat de Geest van de Heere de harten van alle bezoekers van de Aleph Club raakt en Hij Zelf al onze gesprekken en bijeenkomsten leidt.