RETURN TO ZION | Blaas de sjofar in Sion!

Feesten

Vrede voor u en genade, geliefde broeders en zusters in de Heer. Wij bidden voor u en voor uw dierbaren, en de beste wensen voordat de belangrijkste Bijbelse feestdagen beginnen! Wij danken u voor uw gebeden en steun voor onze bediening!

Vanaf half september begint een reeks van de belangrijkste feestdagen. Leviticus hoofdstuk 23 somt ze op, versterkt de tekst door te zeggen: “Dit moet een blijvende verordening zijn voor de komende generaties…” De eerste van deze feestdagen heet Rosj Hasjana (Nieuwjaar). “Is Pesach niet het begin van het jaar volgens de Schrift? vragen de mensen met verbazing ” De “Rabbijnse Traditie” corrigeerde de Thora-interpretatie. De Traditie veranderde zelfs de naam van deze feestdag. In de Tora klinkt het als het “Bazuinenfeest” en helemaal niet als “Rosj Hasjana”. De HEERE zei tegen Mozes: “Zeg tegen de Israëlieten: Op de eerste dag van de zevende maand moet u een dag van sabbatsrust houden, een gedenkdag aangekondigd met bazuingeschal, een heilige samenkomst”. (Lev. 23:23-24)

Joël herhaalt deze oproep op een andere manier: “Blaas op de bazuin in Sion; Sla alarm op mijn Heilige Berg. Laat allen die in het land wonen sidderen, want de dag des HEEREN komt. Het is dichtbij.” (Joël 2:1)

We zien meer van dergelijke instructies, maar het is het Nieuwe Testament dat nieuwe regels toevoegt aan de interpretatie van dit gebod: “Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen, met een luid gebod, met de stem van de aartsengel en met de bazuinroep van God, en de doden in de Messias zullen als eerste opstaan.” (1 Thess. 4:16) De betekenis van Leviticus 23 spreekt vooral over het triomfantelijke geluid van het verkondigen van het gezag van de Schepper in Israël. Te allen tijde was een Sjofar een instrument om de mensen op te roepen, te begeleiden of te waarschuwen. Maar op het Bazuinenfeest wijst het naar de Majesteit van God. Het geluid van de Sjofar wekt het “innerlijk” van een persoon en stemt het af op de geluidsgolven van Gods Stem.

Joël zegt dat de Sjofar de gelovigen wakker moet maken voordat de Dag des Heren komt. Yeshua geeft ter illustratie de gelijkenis over de wijze en dwaze maagden. Het geluid van de Sjofar moet een persoon uit die staat leiden wanneer hij is geabsorbeerd in routine en moet zijn hart een nieuwe beat geven, waardoor zijn geest zich openstelt voor God. De Schrift zegt: “God zal Zich aan zijn dienstknechten openbaren” en wij zullen niet in onwetendheid worden gelaten want ” de ogen van de Heer zijn op zijn dienstknechten”.

Tot nu toe lezen we over ‘het blazen van het volk’, Israël en de gelovigen, alsof ze samenkomen “geluid op geluid, sjofar op sjofar, geloof op geloof”. Deze profetische actie zal op een dag gerealiseerd worden in iets groters, de Hemelse Sjofar. De eerste gemeente had een zeer specifieke profetische interpretatie die de Sjofar in de hemel associeerde met de wederkomst van de Heer, de Verlosser van de levenden en de doden die naar Zijn Koninkrijk terugkeerden.

Dus, Rosj Hasjana (het begin van het jaar) of het Bazuinenfeest. Ik houd meer van de tweede naam. Maar het belangrijkste is niet wat we fijn vinden, maar wat we kunnen doen! Blaas de Sjofar! Verhef je stem! Roep de Heer aan! Dit is de profetische betekenis van het Feest van de Heer! De Geest en de Bruid zeggen: Verlosser kom!

Ik wens u graag weer vrede en zegen in Yeshua!

De stichting van onze nieuwe gemeente komt steeds dichterbij zodat we op een dag haar deuren zullen openen voor nieuwe en meer gelovigen om een plek te hebben om te studeren, te aanbidden en dichter bij onze Vader in de hemel te komen!

Het Eagle Project

De afgelopen twee jaar hebben we ons vooral geconcentreerd op onze internationale relaties met de jongere generatie via onlinebijeenkomsten en lessen. Gemeenschap was zo beperkt vanwege de omstandigheden, maar het was ook een goede test voor onze Jood-heidense relaties… En dat hebben we goed gedaan. Jarenlang was het Eagles-project een nationaal platform. Dit jaar hebben we besloten om ons samen met de Katzir Asher gemeente te concentreren op de jeugd van onze gemeente.

Na drie maanden van voorbereidingen, vergaderingen, onderwijs en het opbouwen van een gemeenschappelijke visie voor het project, landden 15 Adelaars, in de leeftijd van 14-20 jaar, in Bergen, Noorwegen om de visie te vervullen: vernieuwing, discipelschap en bediening door een diepe relatie met lokale gelovigen in Noorwegen.

Tijdens deze 14 dagen van de reis hebben we gewerkt om de kloof te dichten die we zien in 1 Johannes 2:14: “Ik heb u geschreven, jongemannen, omdat u sterk zijt, en het woord van God in u blijft, en gij het goddeloze hebt overwonnen.”

De Adelaars werden ondergebracht bij lokale families, en vanwege het visioen van eenheid, bewoog God echt in die periode waarin beide partijen harten en maaltijden deelden.

Wat het vernieuwingsgedeelte betreft, brachten we enkele dagen door in de natuur en de bergen, zodat onze groep zich meer een zou voelen en zou leren om samen hun geloof te belijden.
In termen van discipelschap, elke dag en bij elke stap die we zetten, deelden de Adelaars elke ochtend in kleine groepen de Schrift. We hadden ook groepslessen over Schriftteksten en identiteit. De Noorse broeders regelden een aanbiddingsworkshop voor het team, omdat de meerderheid van hen betrokken was bij de eredienst.

We leerden en oefenden de theorie en praktijk van de Heilige Geest met onze lokale Noorse familie, leerden naar de Heer te luisteren, Zijn wil te ontvangen en die te delen, zonder druk uit te oefenen.
We hadden ook een ongelooflijke ervaring met onze vrienden en hun cursus “Jezus wandelt”, wat een 3-daags seminar van de Heilige Geest was met theorie en praktijk. De Adelaars ervoeren hoe dichtbij en echt onze God is door woorden van openbaring en kennis, maar ook door wonderen en genezing van lichaam en ziel.

Het is altijd een genoegen om met onze Noorse familie met het geloof bezig te zijn, en we kunnen de vruchten van deze eenheid in ons dagelijks leven van beide kanten zien. Het is verbazingwekkend wat God kan doen als broeders eensgezind samenkomen en klaar zijn voor het harde werk in Zijn veld.

Toen we het project van dit jaar afrondden, opende God onze ogen voor de volgende stappen: het ontwikkelen van een platform voor de volgende generatie leiders voor zowel Joden als heidenen. Dus, blijf op de hoogte van de opmerkelijke hoofdstukken die nog geschreven moeten worden.

Met vriendelijke groet, Evgeni

We houden u graag op de hoogte van meer updates, en blijf alstublieft onze projecten in uw gebeden houden.

Leon en Nina Mazin