RETURN TO ZION | Breng het Licht

Getuigen

Bedankt dat u ons in 2022 steunde. Door uw giften waren we in staat om de Heer effectief te dienen! Aan het begin van het nieuwe jaar 2023 voelen we het belang van de woorden van Yeshua, die gebood: “Wanneer de Heilige Geest op je neerdaalt, zullen jullie kracht ontvangen en Mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde.” (Handelingen 1: 8). De afgelopen weken hebben we in de gemeente Efeziërs bestudeerd. Paulus zegt: “U kunt mijn inzicht bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie.” (Efeziërs 3: 4-6)

Wandelen in het Licht

We weten dat pogingen om onder de heidenen te evangeliseren constant zijn geweest in de geschiedenis van Israël. De bijbel vertelt ons bijvoorbeeld over Abraham met zijn gastvrijheid, zijn verblijf in Egypte, met de mogelijkheid om met de Egyptenaren te spreken over de Enige God. We lezen ook over de pogingen van de koningen David en Salomo om een “hof van de heidenen” in de tempel te bouwen. Toch ontbrak het het volk Israël als het ware aan volwassenheid en kracht om dit goddelijke plan uit te voeren.

Maar Yeshua, de zoon van God, stierf en stond weer op. De krachten die voorheen niet in de wereld aanwezig waren, werden vrijgelaten, en deze krachten werden vernieuwd in Israël, waardoor gelovigen de mogelijkheid kregen om uit te reiken naar gesloten harten. Voor de heidenen – die in hun waanideeën te ver van de waarheid waren afgeweken – het vermogen om ‘Teshuvah’ (Wending tot de Waarheid) uit te voeren, samen met Israël om het pad van Gods beloften te volgen, om kinderen van God te worden die wandelen in het Licht van de Messias.

Breng het Licht

Wat kunnen we doen? Woorden over “bijzondere durf en moed, verdieping in het Woord en gebed” zijn waarschijnlijk overbodig. We zijn wie we zijn en meer bereiken is niet eenvoudig. Maar Paulus’ eenvoudige woorden aan de Efeziërs moedigen ons aan om in eenvoud en bescheidenheid te staan en te ontwikkelen wat ieder van ons individueel is gegeven. Voor sommigen is het gebed en voor anderen zijn het woorden van bemoediging. Voor weer een ander geldt niet “meer bereiken” of “concurreren met de sterken”, zoals verschillende “coaches” ons non-stop leren, maar eenvoudig je persoonlijke gave ten behoeve tellen van de gemeenschap / mensen / buren. Dan zijn wij degenen die, als de metgezellen van de Messias, onze bestemming vervullen. Dit is wat de Heer van ieder van ons verwacht.

Onze wens voor iedereen in 2023 is om hun persoonlijke gaven te realiseren, de Geest van de Messias in zichzelf te openbaren en door hun goede daden, het Licht van de Messias aan anderen te brengen en te verkondigen!

Met liefde en respect, Leon & Nina Mazin