RETURN TO ZION | Een gevallen held!

Gevallen held

Je bent vooral afhankelijk en voelt de Schepper bij de geboorte en bij begrafenissen. Dit is het mensenleven.

Alina, dochter van Misha en Olya Rickenglaz, een echte heldin! Net als koning David verdedigde ze haar ondergeschikten en viel.

Net als in dit gebed wordt gezongen “Menukha nakhona al knafei Shekhina – rust in vrede op de vleugels van Shekhina en kijk uit naar de Glorieuze Zondag!”
Dit is Israël, ons geloof, ons vertrouwen in de hemelse Vader.
Bid alsjeblieft voor haar familie terwijl ze rouwen om hun verlies.

Steun onze dappere soldaten!

Van onze vrienden en familie aan de grenzen en op de Westelijke Jordaanoever hebben we allerlei verzoeken om bevoorrading ontvangen. De behoeften variëren van basis tot basis en van soldaat tot soldaat. We doen ons best om de gaten op te vullen. Hoewel voedsel en basisbehoeften kunnen worden verstrekt, ontbreekt het velen aan allerlei tactische uitrusting, vooral vesten en pantserplaten. U kunt als u wilt bijdragen.

Onze lopende projecten

We willen u graag informeren over de laatste gebeurtenissen in onze gemeente.

Door Gods genade en dankzij uw steun en gebeden, hielden we evenementen voor nieuwe immigranten op de dagen van het Bazuinenfeest en Soekot. De meerderheid van hen heeft geen Joodse identiteit en is helemaal niet bekend met de Joodse tradities. Op de bijeenkomsten die aan die feesten waren gewijd, vertelde onze gemeentepredikant Michael hen een korte geschiedenis van de feesten en hun betekenis voor het Israëlische volk van vandaag.

Op de dag van het Soekotfeest nodigden we ook overlevenden van de Holocaust uit en hielden we een feest voor hen. We noemen ze “mensen uit de Gouden Eeuw”. We waren erg blij om ze te ontmoeten, want er zijn er nu niet zo veel, en we probeerden ze vreugde te brengen en hen te ondersteunen met wat kleine dingen. Ze zongen liedjes, droegen gedichten voor en praatten gewoon met elkaar. Het team van onze voorgangers bereidde voedselsets voor hen.

Ook komen we veel dichter bij de dag dat onze nieuwe Gemeente “Or Hai” hun eigen diensten zal beginnen. In dit verband werden tijdens een van de laatste diensten de leider van deze gemeente Dima en zijn plaatsvervanger en helper Marcus gezalfd voor de bediening.

Hartelijk dank voor uw steun en actieve deelname aan het leven van onze gemeente.

Leon en Nina Mazin