RETURN TO ZION | Een nieuwe regering

RETURN TO ZION

Geliefde broeders en zusters in Yeshua. Vrede en zegeningen voor u en uw geliefden van de Here God van Israël. Heel erg bedankt dat u naast ons staat in gebed en ons steunt! Samen dienen we de prediking van Yeshua de Messias in Israël! Wat ons dagelijks leven betreft, bepaalt God, zoals u weet, wie de mensen zal regeren. In onze huidige realiteit in Israël hebben we een regering onder leiding van Benjamin Netanyahu, met veel orthodoxe partijen die op één lijn zitten met hem. Religieuze partijen, in de coalitie eisen kunnen stellen aan Netanyahu (redactionele opmerking: de regering kan alleen worden goedgekeurd na het bereiken van een coalitie consensus van de partijen, na de verkiezingen), deze partijen dringen aan op het veranderen van de “Wet van Terugkeer” (de wet die Joden uit andere landen toestaat om burgerschap te verkrijgen in de staat Israël). Het doel van deze partijen is om te voorkomen dat de kleinkinderen van Joden naar Israël komen, om Aliyah te maken, gebaseerd op deze wet. Voorstanders van dergelijke veranderingen beweren dat, naar hun mening, de derde generatie Joodse afstammelingen de Joodse tradities niet kennen en in feite “niet langer Joden zijn”.

In het licht hiervan wil ik een kleine interpretatie van de tekst uit de Thora delen – het wekelijkse hoofdstuk “Het leven van Sara”, Genesis hoofdstuk 24:
Nu was Abraham oud, ver gevorderd in jaren. En de Heere had Abraham in alle dingen gezegend. En Abraham zei tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huisgezin, die de leiding had over alles wat hij had: “Leg uw hand onder mijn dij, opdat Ik u mag laten zweren bij de Heer, de God van de hemel en God van de aarde, dat u geen vrouw voor mijn zoon zult nemen van de dochters van de Kanaänieten, onder wie ik woon, maar naar mijn land en naar mijn verwanten zal gaan, en daar een vrouw zal nemen voor mijn zoon Isaak.” De dienaar zei tegen hem: “Misschien is de vrouw niet bereid mij naar dit land te volgen. Moet ik uw zoon dan terugbrengen naar het land waar u vandaan kwam?” Abraham antwoordde: “Zorg ervoor dat u mijn zoon daar niet terug hoeft te brengen.”

Het is heel gemakkelijk om deze tekst te begrijpen:
Ten eerste was er onder de Kanaänieten een vloek, zonde en morele laagheid. Er was geen kans om een waardige vrouw te vinden voor Izak, de zoon van Abraham, door wie de Schepper in de toekomst de heilslijn voor de hele wereld wilde opbouwen. Ten tweede waren er zulke bruiden voor Izak in het buitenland, maar als Izak gedwongen zou worden om naar zijn vroegere vaderland te gaan, zou hij zijn roeping verliezen en niet in staat zijn om te vervullen wat God verwachtte van de generaties Abraham, Izak en al hun geestelijke, koninklijke priesterlijke lijnen. En dus stellen we onszelf de vraag: “Was Rivka (Rebekka) Joods? Het antwoord is: absoluut niet. Ze was Aramees, een inwoner van Kanaan, maar geen Jodin. Iets soortgelijks gebeurde later, als het bijbelse verhaal ons vertelt over Lea, Rachel en de zoon van Izak, Jakob. Maar ondanks het feit dat Rebecca, Lea en Rachel – in het huis van hun vaders, die afgodendienaars waren, en na hen ook Ruth de Moabitische (die met Naomi meeging) – niet Joods waren, realiseerden ze zich plotseling een grote missie, een grote kans die door de Schepper werd geboden. Zij wilden deel uitmaken van Abrahams familie en geloof en veranderd worden en een grote erfenis aangaan en deel gaan uitmaken van de aardse stamboom van de Messias. Ze verlieten de wereldse grootsheid en de gebruikelijke levensstijl waarin ze eerder hadden geleefd, met hun afgoden dienende vaders, en gingen naar de woestijn om de schapen te voeden, “om het Koninkrijk der Hemelen naar de aarde te brengen”. Nou, dat is gelukt! En vandaag eisen de orthodoxe partijen, die, zo lijkt het, de Thora zouden moeten kennen en begrijpen, om de kleinkinderen van Joden niet in Israël toe te laten. De patriarchen namen niet-Joodse vrouwen als vrouwen om hen te “ontsteken” met het geloof en hen joden te maken in het geloof, het ware geloof, en nu horen we in Israël: “We zullen degenen die Joods bloed hebben verbieden om in Israël te leven en terug te keren naar het ECHTE geloof en de ROEPING van de vaderen.” Het klinkt belachelijk, maar dat is tegenwoordig onze realiteit. In de nazi-kampen werden de kleinkinderen van Joden vernederd en geëxecuteerd, maar vandaag de dag kunnen de kleinkinderen van Joden zich in de positie bevinden dat ze door hun eigen volk worden “afgewezen”. Ik schrijf u hierover om u aan te moedigen om te bidden voor de wil van de Heer, voor het behoud van Aliyah in Israël, en voor de mogelijkheid van duizenden anderen die het erfgoed van de fysieke kinderen van Abraham willen binnenkomen en dienen ter ere van de glorie van de Heer. (Als je vragen hebt over deze interpretatie, schrijf me dan en ik zal proberen te antwoorden.) Nogmaals, ik wens jullie vrede en voorspoed in Yeshua de Messias.

Dan nog een ander punt. Elke week bereidt onze humanitaire gaarkeuken meer dan honderd porties warme maaltijden voor de behoeftige oudere inwoners van de gemeente Haifa. Met hun gebrek aan vaardigheden, kracht, energie, hulp en financiële overheidssteun kunnen ze moeilijk dagelijkse rondkomen, dus we proberen ons maximale te doen door een warme maaltijd, glimlach en vriendelijkheid te bieden. Zoals al onze projecten is het niet gemakkelijk of goedkoop om ze uit te voeren. Het vereist mankracht, financiële steun en gebed van onze partners zoals uzelf.

Wij vragen u dit project in gebed te houden en te steunen.

Met liefde en respect, Leon & Nina Mazin