Return to Zion | Grote beloning

Waarom kan ik anderen niet onderwijzen zoals de zonen van Kehath? Of het Heilige der Heiligen binnengaan zoals de kinderen van Aaron? Zijn ze meer waard dan ik?

Ik denk dat dit vaak wordt gevraagd door gelovigen die willen dienen. Weliswaar houden ze geen preken of nemen ze de rol van predikant op zich, maar zetten ze stoelen neer voor/na de eredienst, en doen ze andere goede daden, zoals zieken bezoeken. Ze hebben ambitie en verlangen, en ze bidden om de leiding van de Geest! Maar wat is hun doel?

Meer dan eens beschrijft de Schrift broederlijke conflicten waarin de ene broer in opstand kwam tegen zijn andere broer, wat leidde tot fatale gevolgen, zoals het geval was met Kaïn en Abel, de strijd tussen Ismaël en Izak, en conflict tussen Ezau en Jacob. Maar verrassend genoeg komt Aaron naar buiten om Mozes te ontmoeten; Aaron verzet zich absoluut niet tegen de leiderschapspositie van Mozes, zijn jongere broer! De Heere God houdt rekening met dit voorbeeld en later nemen de zonen van Aaron, die dezelfde geest hebben als hun vader, de hoogste positie in de bediening van de Tabernakel in.

Het Nieuwe Testament spreekt over een ander tijdperk – andere feiten maar dezelfde benadering. Tijdens het laatste avondmaal zegt Jezus tegen Zijn discipelen: “De grootste onder jullie zal jullie dienaar zijn.” Dit doet me denken aan Aarons reactie op Mozes’s status!

We zitten nu in de periode van Sjavoeot. De Geest van God – de Geest van de Messias – werkt in ons, vertrouwt daden aan ons toe, verfijnt onze houding ten opzichte van de buitenwereld door ons de geest van de Messias op te leggen. Het is belangrijk voor ons om ons in nederigheid voor God open te stellen. Laat Hem in ons geen grootheid of macht scheppen, maar gerechtigheid in Zijn ogen!

Wanneer je, “zoals Gershon”, lasten draagt ​​of, als een onopvallende aansporing, degenen bezoekt en ondersteunt die het nodig hebben, mag je dan niet gewoon overlopen van een gevoel van dankbaarheid jegens God dat Hij, de Schepper van alle dingen, jou gebruikt voor Zijn doeleinden bij wat Hij graag wil?

Wees tevreden met wat God voor je heeft bepaald om te doen. Wees blij dat je voor Hem wandelt en deelneemt aan de opbouw van het plaatselijke en gemeenschappelijke Lichaam van de Messias. Op een dag zal uw גמול-Gmul (beloning) worden toegevoegd aan deze vreugdevolle prijs. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg; die een grote beloning met zich meebrengt. (Hebreeën 10:35)

Israël ervaart een grotere Aliyah, vergelijkbaar in omvang met wat het was in de vroege jaren 90 van de 21e eeuw. Alle predikanten en oudsten van onze gemeente hebben extra werk. Het is een zegen; ik wil helemaal niet klagen, toch vraag ik om uw gebeden.

De kosten om deze mensen te ondersteunen zijn enorm gestegen. Ik vraag om uw financiële bijdrage.

Zegen voor u in Yeshua en de wens voor u zoals Johannes ook stuurde: Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. (3 Johannes 1:2)

Met liefde en respect, Leon & Nina Mazin