Return to Zion | Het is tijd om terug te keren

Geliefde broeders en zusters in Yeshua, zegen en vrede voor u van onze hemelse Vader. Wij bidden voor u en de uwen! En zijn dankbaar dat u Shavei Zion ondersteunt. We zoeken de wil van de Vader en proberen dat te doen!

In de periode tussen Pesach en Shavuot, die Sefirat Omer (Tellen van de Omer) wordt genoemd, zijn er meestal geen bruiloften of georganiseerd plezier. De reden heeft te maken met de herinnering aan de dood van Rabbi Akiva, een zeer beroemde figuur in het orthodoxe jodendom, maar een problematisch figuur voor Messiaanse gelovigen. Zoals sommige Messiaanse onderzoekers zeggen, was het Rabbi Akiva, die Bar Kochba de Messias verklaarde; die de eenheid in het land Israël vernietigde en een confrontatie uitlokte in het kamp van het Joodse leger, dat voor de helft uit Messiaanse Joden bestond.

Maar buiten dat, deze data vallen meestal samen met Holocaust Remembrance Day, en de Dag van Herdenking van degenen die stierven in de oorlogen van Israël, en de Onafhankelijkheidsdag, een vreugdevolle dag, maar tegelijkertijd gekenmerkt door barensweeën en oorlogen in de moderne geschiedenis van ons land. De Heere staat boven alles! Helaas worden deze dagen, de dagen van Sefirat Omer dit jaar, ook nog overschaduwd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben ook invloed op Israël; veel pijn, veel herinneringen, aan beide kanten. En door deze gebeurtenissen test God ons en stelt Hij ons op de proef. Dit is een tijd voor herwaardering en de nabijheid van de Hemel en de Mo’ed (herdenkingsdatum) van de Heere helpen daarbij!

De emoties ebben weg. Men kan niet alleen de problemen van de Russische expansie zien, maar ook het negatieve en problematische van veel Oekraïense beslissingen. Maar tijdens al deze problemen begonnen we de stem van de Hemel te herkennen, die door de Schriften wordt bevestigd. Wat we wisten, maar vergeten waren, verstrikt geraakt in het liberalisme dat in de wereld heerste, kwam plotseling tot leven. De Heere zegt: “O Mijn volk, het is tijd om terug te keren naar het land van de Vaderen.”

Velen praten over de ‘laatste dagen’. Velen zien de komst van de Antichrist al. Misschien is dit heel belangrijk en misschien kunnen er wat voorbereidende stappen worden genomen, maar het is ZOVEEL BELANGRIJKER om het enige ding te doen dat de HEERE van je vraagt. Het is belangrijk om tegen de Joden van Oekraïne en Rusland te roepen: “Genoeg, het is tijd om terug te keren naar het land van de voorvaderen.”

Het toeval wil dat, in tegenstelling tot in de late jaren 80, toen mensen overal spraken dat het tijd was voor Joden om terug te keren naar Israël, ze dit later in de jaren 2000 gingen “afwijzen”. Het beleid van de predikanten is heel begrijpelijk. Het is belangrijk om de gemeente zo te houden dat de leden van de gemeente zich niet verspreiden. En wat zeggen de Bijbelse profetieën… immers, niemand heeft de interpretatie “dat alles zijn eigen tijden en plaats heeft” losgelaten. Vergeef me voor de onbeschaamdheid, maar ik zie het stilzwijgen van vandaag door de voorgangers van de Messiaanse en christelijke gemeenschappen van Oekraïne en Rusland en andere voormalige republieken van de USSR gewoon als een kritische waan en egoïsme. Hier zijn de gebruikelijke excuses: “Als ze naar Israël vertrekken, verliezen ze hun geloof misschien”?! “Bij ons is het veel gemakkelijker om tot geloof in Yeshua te komen”?! Dit zijn allemaal legitieme tegenargumenten. Maar vandaag zijn ze niet meer relevant.

Word wakker Israël!!! Keer terug naar je land. Het zal er niet anders zijn, maar het zal goed zijn, en alles zal op zijn plaats vallen en uw kinderen zullen de “echte profetie” vervullen, het land van Abraham met zichzelf vullen. En dan zal de “dorst naar de Heere” niet gewekt worden door eindeloze gesprekken over logica en over Jesaja 53, maar door de directe aanraking van Gods Geest. En of het nu de tijd van de Antichrist is, of de verdrukking, we zullen ons er geen zorgen over maken in vertrouwen op de Heere. Stel je hart open voor Hem.
In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.

Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. (Jes. 6)

Misschien zal het op dezelfde manier later worden geschreven “in de dagen dat Rusland Oekraïne aanviel en de broederlijke Slavische volkeren begonnen te vechten” … “God spoorde de Joden uit deze landen aan om terug te keren naar het land van hun voorvaderen” … “zodat de oudste profetie in vervulling zou gaan en het land Israël niet alleen in fysieke kleuren zou bloeien, maar ook geestelijke vruchten zou geven” Maar de oproep is: “Wie moet ik sturen?”

Hij stuurt ons allemaal – om te bidden, te spreken, te overtuigen, de “roze bril” af te zetten om weer deel te nemen aan Gods proces zoals in de late jaren 80 van de vorige eeuw!

PS: Er vinden grote veranderingen plaats in ons New Olim project. Kwamen er eerst 7-10 nieuwe Olim-gezinnen per week, nu komen er 10-15 gezinnen dagelijks voor hulp, aanmoediging, advies en ondersteuning. Steun ze alsjeblieft via ons! Nu is de tijd!

Met liefde,

Leon & Nina Mazin