RETURN TO ZION | Stop niet met samenkomen

Op de boot

De Schrift leert ons – “stop niet met samenkomen”. Veel voorgangers interpreteren deze tekst terecht als een oproep om diensten te houden en de gemeenschapsbijeenkomsten niet te verzaken, maar uiteindelijk is een gemeente, een kerk, zoals wij het noemen, geen gebouw en niet een soort administratieve structuur, de gemeente is het volk, de broeders en zusters, die niet alleen geestelijk, maar ook emotioneel, goede vriendelijke communicatie nodig hebben. Daarom heeft zich in de gemeente “Return to Zion” een vrome traditie ontwikkeld, ten minste eenmaal per jaar, indien mogelijk, met iedereen een reis naar Bijbelse plaatsen te maken.

Onze reis naar Galilea maakten we met meer dan 100 van ons en was heel speciaal. Op de Kinneret (het Meer van Galilea) zeilden we in houten boten, herinnerend aan de reis van Yeshua met Zijn discipelen, en, een van de vrouwen, die onlangs uit Wit-Rusland kwam, en die onze Aleph-cursus volgde, werd gedoopt en ging zo het Verbond met de Heer binnen. Wij geloven dat wij, als onderdeel van Zijn Lichaam, op deze prachtige reis, net als op de grote reis van ons hele leven, dichter bij elkaar zijn gekomen en meer open zijn komen te staan voor Zijn wegen met ons.

Ons gemeentenieuws

Er waren veel bijeenkomsten i.v.m. de najaarsfeesten. Er waren veel gasten van over de hele wereld – van China tot Letland tot Noorwegen. We hebben een woord van wijsheid en woorden van kennis gezien door de Geest, en het was een speciale tijd om vernieuwd te worden in de aanwezigheid van de Heer met familie en vrienden van over de hele wereld.

We voelen ons moe maar we doen dat graag. Iedereen wilde deze viering, en in zekere zin, in de “onbegrijpelijke situatie” die om ons heen is, was het een prachtige tijd van de Heer. De situatie rond onze regeringsverkiezingen is inmiddels achter de rug (ik vraag om uw gebeden voor de Wil van God). Er zijn veel militaire geruchten en de situatie met de Rusland/Oekraïne oorlog heeft een zeer sterke invloed op ons.

Met de instroom van nieuwe Olim (immigranten) en vluchtelingen), moeten we dringend eens naar onze financiën kijken!!! We hebben de afgelopen maanden honderden mensen uit Oekraïne en Rusland geholpen, omdat er steeds meer naar ons Ondersteuningspunt komen. Sommigen kwamen naar Israël om aan de oorlog te ontsnappen, sommigen om mobilisatie in Rusland te voorkomen, en dan nog die, die een jaar of twee geleden als vluchteling kwamen – een massa getraumatiseerde lotsbestemmingen en behoeften. Ik dank u voor het doneren aan deze mensen. We helpen ze zo goed als we kunnen. Blijf alsjeblieft geven en BIDDEN voor genezing van Boven voor deze mensen. “En toen hij naar buiten ging, zag Yeshua een menigte mensen, en had medelijden met hen, en genas hun zieken.” (Mattheüs 14: 14)

Aliyah!

 Oorlogen, hongersnood en epidemieën worden allemaal voorspeld in de profetieën van de Tenach en het Nieuwe Testament. We maken het allemaal mee en het is verontrustend. Maar het is belangrijk om de focus niet te verliezen. De focus van Israël ligt op Aliyah. Als we het groeitempo zien, is het belangrijk om het te ondersteunen met gebed. Dit is het Woord en de Belofte van God. De interesse in Aliyah verdwijnt van tijd tot tijd in de massa van zorgen, maar het profetische Woord zegt dat het HERSTEL van Israël een enorme stap dichter bij de terugkeer van de Koning der Koningen zal zijn (Mattheüs 24: 30). ‘Dan zal het teken van de Zoon des Mensen in de hemel verschijnen; en dan zullen alle stammen van de aarde treuren, en zij zullen de Zoon des Mensen met kracht en grote heerlijkheid op de wolken des hemels zien komen’.

Op een bepaalde manier is dat onze opdracht op dit moment. En we horen alleen de ingeving van de Geest van God: “Breng Uw verstrooide kinderen terug naar het land van hun vaderen.” Maar Aliyah is pijnlijk. Dit is een ernstig mentaal en emotioneel trauma. Gebed kan niet alleen Aliyah veroorzaken, maar ook genezing voor degenen die door de Heer na zo’n gebed naar Israël zijn teruggekeerd. Bid hier alsjeblieft voor! Wat betreft gedachten en ervaringen, misschien is het heel persoonlijk. Maar de Heer vestigt mijn aandacht op Exodus 33:12-23. Mozes vraagt om openbaringen van de Heer. Hij verklaart: “Zonder U o Heer zullen we nergens heen gaan.” Hij roept om ‘het aangezicht van de Heer en om de openbaring van de Weg’. Ik denk dat iedereen die in God opgroeit tot zulke gebeden en verzoeken komt. En dan begint er geen “gebed in één richting”, maar een DIALOOG (Exodus 33:21).

En de Heere zei: ‘Zie, hier is een plaats bij Mij; waar u op de rots moet gaan staan”. GA OP DE ROTS STAAN!!! Degenen die het Nieuwe Testament kennen, begrijpen dat de Rots van de Heer de Messias is. Alleen door op Hem te staan en op Hem voort te bouwen, kunnen we Gods heerlijkheid en leiding ervaren. Ik wens u toe dat je ook deze gedachten en ervaringen hebt! Geliefde broeders en zusters, wees bij ons in uw harten en gebeden.

Met liefde en respect,

Leon & Nina Mazin

Oprichters van Return to Zion Congregation & Ministry