RETURN TO ZION | Vreemde tijden

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. (Psalm 121:1)

 

Vreemde tijden

Een jaar geleden was iedereen gefocust op Oekraïne en het probleem van nieuwe immigranten en vluchtelingen. En daar komen nu nog de geruchten bij over een mogelijke hervorming en wat dat kan betekenen. Er zijn ook problemen van zwakte en verdeeldheid in de Israëlische samenleving. Ik maakte Aliya in 1990 en heb nog nooit zo’n verhitte passie gezien. Daarnaast zijn er economische problemen en spanningen in Palestijnse, Libanese, Syrische en Iraanse richtingen. Hoe te reageren op dit alles? Hoe deze hele situatie uit te leggen? Ontwikkelt zich dit alles in een spiraal zoals in Cohelet, “alles is al geweest en er is niets nieuws onder de hemel.” De toekomst zal oordelen in wat voor soort “cadens” we leven, maar vandaag is het belangrijk voor ons om te reageren. Als leider van een gemeente zal ik zeggen dat dit niet gemakkelijk is.

Gemeentestichting

Als gemeente bestaan we sinds 2001 en in 2004 hebben we een gemeente gesticht die nog steeds effectief functioneert in Opper-Nazareth. Nu zijn we dichter dan ooit bij de volgende dergelijke actie, ook al is het slechts 24 kilometer verderop. In het licht van de Bijbelse strategie denk ik dat dit een slimme zet is. Het vullen van de districten rond Haifa met nieuwe mensen en de ontwikkeling van leiders in onze gemeente heeft een gunstige invloed op een dergelijke stap van ontwikkeling. Ik had niet verwacht dat de “barensweeën” zo intens zouden zijn. Bid alstublieft voor een nieuwe effectieve gemeente.

De gaarkeuken

We leiden dit project sinds 2004 in Nazareth en 2008 in Haifa. Soms waren er meer ‘boodschappentassen’, andere keren ‘warme maaltijden’. We hebben de renovatie van onze “warme” keuken afgerond en zien dan ook een groeiende behoefte hieraan. Bedankt aan iedereen die doneert aan onze humanitaire projecten! 

Jeugd

De hele pandemie ging voorbij onder de noemer ‘voorzichtig’. Maar met Gods hulp zullen 15 jonge mensen in augustus naar Noorwegen gaan om samen te komen, te studeren, te bidden, vervuld te worden met de Geest en zich voor te bereidden op een nieuw niveau van dienaren. Dit is de volgende fase van het Eagles-project en het is strategisch belangrijk.

Dank

De dominee, dat wil zeggen, ik…, praat er zelden over. De voorganger heeft ook woorden uit de Hemel nodig, wijsheid; en soms in al dit intense leven vraagt dat om duidelijke antwoorden, je zou er gewoon duizelig van worden. Ik vraag om uw steun in gebed.

Dank aan allen die al onze bedieningen aan het Joodse volk in Haifa, Krayot, Nazareth en ook nog veel verder via internet-tv, steunen. Wij houden van u en zegenen u in de Naam van Yeshua.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3: 20-21)

Met liefde en respect, Leon &; Nina Mazin

Return to Zion Congregation & Ministry