THE LIGHT OF LIFE

We proberen in onze diensten het Goede Nieuws te delen met niet-gelovigen.
Dit voorjaar mochten we twee nieuwe leden begroeten. Ze kwamen al langer naar de diensten maar nu heeft God hen tot bekering gebracht.
Zo mochten we allen getuige zijn van het verlossende werk.
Met Pinksteren hadden we een grote kerkelijke bijeenkomst.

De voortgang van het kerkenwerk
Het is fijn te zien hoe God onze gezinnen verblijdt met kinderen. Momenteel komen er 20 jonge mensen naar alle kerkelijke bijeenkomsten.
In de herfst komt een van de broeders uit militaire dienst We willen hem vragen om het werk met de teenagers op zich te nemen.
Jongelui tussen de 13 en 17 jaar moeten Bijbelse les in het Hebreeuws krijgen. Het is de bedoeling ze niet alleen naar catechisatie te laten komen. Regelmatige communicatie tussen jongere generaties is ook goed.
We danken God dat er vier generaties in de kerk komen. Zowel kleine kinderen als ouden van dagen. Een van de zusters is al 90 jaar, twee anderen zijn 80. Zij zijn een mooi voorbeeld van Psalm 92: 13 en 14.
Zoals altijd ’s zomers gaan de kinderen en de tieners op zomerkamp.

Begin mei hebben we het eerste boek in ontvangst genomen uit de serie ‘Boek voor Boek’ en ‘Iedere Dag’. Dit is een verzameling van korte overdenkingen om dagelijks te lezen, gebaseerd op de brief van Paulus aan de Filippenzen.
Het volgende deel, dat is gewijd aan de brief aan de Kolossenzen is nu klaar om gedrukt te worden.

Zoals u weet duurt de langdurige militaire confrontatie tussen ons land en Hamas voort. We weten dat echte vrede (shalom) tussen mensen alleen het resultaat van het werk van de Heilige Geest in hun harten kan zijn.
Blijft u dus bidden voor het majestueuze werk van God om aan beide zijden van de grens tussen Israël en Gaza zielen te behouden, en voor de bescherming van het leven van zowel Israëli’s als Palestijnen?
Die bescherming van God vragen we speciaal voor de soldaten die in het leger zijn en in Jezus geloven.
Aan het eind van deze brief zenden we u, onze vrienden en medearbeiders in Gods veld, onze hartelijke groeten.
Samuel Lichtman, ‘The Light of Life’

Naar alle artikelen