Ons Logo

We hebben oog voor Jezus en voor elkaar

Door het geloof houden we ons oog gericht op Jezus de Messias en Zijn volgers in Israël. Zo hebben we oog voor elkaar en voor de nood in deze wereld.

We dienen vanuit onze christelijke identiteit

Alleen door het geloof in Jezus Christus krijgen we deel aan de redding die Hij bracht voor Israël en de volken. Jezus de Messias kwam via Israël tot ons. In onze ontmoeting met Israël schamen wij ons niet voor de goede Boodschap van redding die ligt in Jezus de Messias.

We zijn verbonden met Messiasbelijdende Joden

Met Messiasbelijdende Joden zijn we dubbel verbonden. We willen hen steunen én bemoedigen in hun roeping om anderen jaloers te maken op de redding die in Jezus de Messias is. We herinneren de christelijke gemeente aan haar joodse wortels en willen zo de verbondenheid met de Messiasbelijdende Joden bevorderen.

We steunen het Joodse volk

Wij zijn er van overtuigd dat Israël Gods uitverkoren volk is en een blijvende unieke plaats heeft in Gods reddingsplan. Daarom is de christelijke gemeente ondenkbaar zonder Israël.