Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

  Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

  Liefde voor Israël

  Waarom wij dit doen

  Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

  Wat wij doen
  Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

  Ontstaan
  In september 1999 is op initiatief van personen uit verschillende kerken de stichting Steun Messiasbelijdende Joden opgericht. Deze stichting is onafhankelijk van de kerkverbanden waaruit de diverse bestuursleden afkomstig zijn.

  De doelstelling van de stichting is:

  1.Het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden.

  2.Het bevorderen van contacten tussen christen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.

   

  Bestuur
  Ds. E. van den Noort, Nijkerk, voorzitter
  Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk, secretaris
  Dhr. P.J. van den Ent, Ede, penningmeester
  Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk
  Dhr. G. Kok, Apeldoorn
  Ds. G.H. Molenaar, Genemuiden
  Ds. C.J. Overeem, Woerden
  Ds. P.W.J. van der Toorn, Bunschoten
  Ds.  H. van der Ziel, Veenendaal
  Dhr. A. Zwerus, Emst
  Dhr. H. Bulten, Putten, directeur

  Download Immanuël

  Immanuël is het gratis nieuws- en mededelingenblad van onze stichting. Door middel van dit blad houden wij u op de hoogte van de projecten en doen wij verantwoording over de uitgaven van de ontvangen giften.

  Download direct