Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Vul onderstaand uw e-mail adres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doneer online Digitale nieuwsbrief ontvangen?

Liefde voor Israël

Waarom wij dit doen

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Wat wij doen
Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

Ontstaan
In september 1999 is op initiatief van personen uit verschillende kerken de stichting Steun Messiasbelijdende Joden opgericht. Deze stichting is onafhankelijk van de kerkverbanden waaruit de diverse bestuursleden afkomstig zijn.

De doelstelling van de stichting is:

1.Het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden.

2.Het bevorderen van contacten tussen christen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.

 

Bestuur
Ds. E. van den Noort, Nijkerk, voorzitter
Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk, secretaris
Dhr. P.J. van den Ent, Ede, penningmeester
Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk
Ds. W. van Dijk, Bunschoten
Dhr. G. Kok, Apeldoorn
Ds. G.H. Molenaar, Doornspijk
Ds. C.J. Overeem, Woerden
Ds. P.W.J. van der Toorn, Bunschoten
Ds.  H. van der Ziel, Veenendaal
Dhr. A. Zwerus, Emst
Dhr. H. Bulten, Putten, directeur

Download Immanuël

Immanuël is het gratis nieuws- en mededelingenblad van onze stichting. Door middel van dit blad houden wij u op de hoogte van de projecten en doen wij verantwoording over de uitgaven van de ontvangen giften.

Download direct