Hulptransporten

Wie in armoede leeft, is blij met alles wat men krijgt. Dan vindt men het niet erg om tweedehands spullen te krijgen, integendeel! Er zijn diverse Messiasbelijdende gemeenten in Israël die een kledingdepot hebben. Van daaruit worden de armsten in de samenleving geholpen. In Nederland worden door de stichting Nachamu Nachamu Ami (Troost, troost Mijn volk, Jes. 40) kleding en andere goederen bijeen gebracht. Ze worden gesorteerd en per container naar Israël verscheept. De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden zorgt er voor dat er per jaar ten minste twee transporten naar Israël worden gefinancierd.

Nazareth Gaarkeuken

De gaarkeuken in Nazareth is voor veel arme mensen een uitkomst! Je zult maar meermalen per week de warme maaltijden moeten overslaan. Gelukkig kan de sociale dienst je dan verwijzen naar de gaarkeuken van de kleine Messiasbelijdende gemeente ‘Spruit van Galilea’. Na een intakegesprek wordt bepaald hoe veel maaltijden en hoe lang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een voedselpakket (waardoor er meer hulp geboden kan worden!) Zo wordt iedere maand voor ongeveer 1500 maaltijden gezorgd! Tevens hopen de Messiasbelijdende Joden dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord in de afgelopen jaren meerdere mensen tot geloof gekomen!

Makor HaTikvah

In Jeruzalem is één school voor Messiasbelijdende Joden: Makor HaTikva, wat ‘bron van de hoop’ betekent. Hier krijgen kinderen onderwijs in een sfeer waarin geput wordt uit Jezus de Bron van hoop! Zo worden kinderen toegerust om in de Israëlische samenleving een levende getuige van Jezus de Messias te zijn.

Het onderwijs wordt gegeven door gecertificeerde docenten. Yoel Russu is als directeur– naast zijn taak op school – actief om fondsen voor de school te werven.

Het streven is dat de school in de toekomst ook overheidssteun zal krijgen. Zo lang dit nog niet het geval is, moeten de ouders een forse bijdrage betalen en heeft men uw gift nodig

Beit HaYeshua

Verslaafden aan alcohol en drugs leven op hun dagelijkse portie drugs of alcohol en eten heel weinig. Zij komen aan geld door prostitutie of diefstal. Wanneer er geen hulp komt, gaan zij de afgrond, de dood in.

In Jeruzalem is een afkickcentrum Beit HaYeshua, wat ‘Huis van de verlossing’ betekent. In het programma staat Jezus de Messias centraal. Alleen door Hem zullen ze kracht ontvangen om met hun oude leven te breken. Dit is al vaak gebeurd!

Dagelijks doet men in dit centrum bijbelstudie met de gasten. Velen sluiten zich aan bij de gemeente die voor 60% uit ex-verslaafden bestaat. In afgelopen jaren zijn 40 personen totaal genezen en zijn in Jezus als hun Heiland gaan geloven.

 

Inloophuis Dimona

Dimona is een stad in de Negev. Daar wonen Albert en Esther Knoester, afkomstig uit Vlaardingen. Vanaf 2008 zijn zij daar om de Messiasbelijdende Joden te steunen, Albert is ouderling van een gemeente van Messiasbelijdende Joden in Bersheba.
Al langer tijd houden zij ook Bijbelstudies in het Ivriet in hun eigen woning.

Met steun van de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde kerk en de stichting Steun Messiasbelijdende Joden is in Dimona een Inloophuis gerealiseerd. Daar willen Albert en Esther op een ongedwongen manier met bezoekers in gesprek komen. Zij laten hun liefde aan Israël zien en spreken over Israëls Messias Jezus.

Helaas moest het inloophuis tijdelijk gesloten worden vanwege acties van (ultra)orthodoxe Joden. Door alle publiciteit die hierdoor ontstond, kregen Albert en Esther veel gelegenheid om met mensen te spreken over hun motieven en over Jezus de Messias. Van de ‘gewone Israëli’ ondervonden ze zelfs vaak steun!

Het inloophuis draait inmiddels weer op volle toeren! Daar is nu ook een Russische Jood, bij ingeschakeld.
Hij heeft bijzondere aantrekkingskracht op Russisch sprekende Joden, omdat hij de taal beheerst.
Door de demonstraties heeft het inloophuis bekendheid gekregen, de publiciteit heeft alleen maar goed gewerkt.
We zijn bijzonder blij en dankbaar dat het zo mag gaan in Dimona.
Men is nu bezig om de gemeente daar verder op te bouwen.

Het inloophuis bevindt zich in het centrum van Dimona. Mocht u dit willen bezoeken vraag dan naar het gemeentehuis (in het Hebreeuws Ieriya).

Voor het gemeentehuis is een plein.

Aan het begin van een overdekte passage zit het inloophuis naast een winkel met het opschrift “PARIS”.

In principe is het inloophuis open van zondag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Soms ’s avonds.

Mocht u van plan zijn het inloophuis te bezoeken mail dan van tevoren naar albert.knoester@gmail.com

Zij zijn namelijk niet altijd zelf aanwezig.

Hadadit Israeli Fund

Voor veel mensen in Israël is de economische situatie moeilijk. Er is een grote kloof tussen arm en rijk. De lonen zijn laag in vergelijking met de kosten van levensonderhoud. Velen leven beneden de armoedegrens. Dit geldt ook voor Messiasbelijdende Joden. Onze stichting Steun Messiasbelijdende Joden voelt zich geroepen om te helpen. De financiële steun wordt gegeven via het Hadadit-Israeli-Fund. Dit fonds werkt als overkoepelende stichting ten dienste van verschillende Messiasbelijdende gemeenten. De eigen diaconie van een hulpvrager moet zorgen voor 20% van het benodigde bedrag. Het Hadidat-Israeli-Fund vult aan tot 100%.

Haifa Holocaustsurvivors

Overlevenden van de holocaust
Nog steeds zijn er duizenden Joden in Israël die in de Nazikampen van de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben! Zij hebben veel meegemaakt en ervaren op hun oude dag nog dagelijks de trauma’s van hun gevangenschap. Leon Mazin en de Shavei Siongemeente in Haifa doen heel veel om hen te steunen. Zo maakt men met hen bustochten naar Bijbelse plaatsen. Men nodigt hen uit om samen één van de Bijbelse feesten te vieren met een uitgebreide maaltijd. De liefde van Jezus wordt zichtbaar en voelbaar voor anderen. Zo kwamen door Gods genade mensen tot geloof in Jezus Christus!

Haifa Gaarkeuken

Geef hen te eten! Dat doen Leon en Nina met hun helpers in de gaarkeuken van Haifa.

De sociale dienst verwijst allerlei Israeli’s, Joden en Arabieren, ongeacht hun godsdienstige overtuiging naar deze Messiasbelijdende Joden. Na een intakegesprek wordt bepaald hoe veel maaltijden en hoe lang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een voedselpakket (waardoor er meer hulp geboden kan worden!) Zo wordt iedere maand voor ongeveer 1500 maaltijden gezorgd!

Tevens hopen de Messiasbelijdende Joden dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord in de afgelopen jaren meerdere mensen tot geloof gekomen!

Bekijk de film over de gaarkeuken.

Ebenezer Home

Oud worden en thuis blijven? Vaak kan dat, maar soms is extra zorg nodig. In Haifa is Ebenezer Home daarvoor in 1976 geopend. In dit verzorgingshuis worden Messiasbelijdende Joden opgenomen, soms overlevenden van de Holocaust, maar ook Arabische christenen. Velen hebben een goede verzorging (gehad) in dit unieke huis. Manager is de Arabische christen Johnny Khoury, terwijl zijn vrouw Shoshanna, een Messiasbelijdende Jodin, hem assisteert. Samen met de andere leden van de staf houden zij iedere dag een meditatief moment voor de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers. Aan de maaltijden wordt gebeden! De bewoners voelen zich verenigd door het gemeenschappelijke geloof in Jezus Christus de Heere. Dit gebouw, waarin vanuit de liefde van Christus zorg aan de naaste wordt gegeven, moet gerenoveerd en uitgebreid worden. De Israëlische overheid stelt de volgende eisen.

  • Een verpleeghuisafdeling realiseren, uiterlijk 2016.
  • Totale renovatie.
  • Extra versterkingen aanbrengen om het gebouw te beveiligen tegen aardschokken.

Inmiddels zijn er zijn gasdichte schuilkelders op iedere etage gerealiseerd. Immers, ook de ouderen moeten bij een eventuele raketaanval beschermd worden! Het begrote bedrag van € 4.200.000,- zal vanuit een brede achterban in meerdere landen bijeengebracht moeten worden. Vanuit Nederland dragen wij graag ons steentje bij!