Bedoeïenen

Yoyakim Figueras en zijn team ondersteunen vanuit de gemeente Hasdey Yeshua in Arad de Bedoeïenen. Bedoeïenen zijn oorspronkelijke Arabische nomadenvolken. Bedoeïenen hebben het niet makkelijk. Steeds meer krijgen ze een ‘vaste plek’ maar velen leven nog in kleine gemeenschappen in tenten of bouwvallen. Er is veel wantrouwen, armoede, werkloosheid en andere sociale problematiek. Relaties opbouwen met Bedoeïenen is complex, vraagt doorzettingsvermogen en veel liefde. Diaconale hulp gebeurt door middel van voedselpakketten, hulp bij formaliteiten, scholing van kinderen en eenvoudige cursussen. Steeds vaker komen er prachtige openingen om te getuigen van de Joodse Messias. Woord en daad gaan zo hand in hand. Dit project ontvangt geen overheidssteun en is voornamelijk afhankelijk van buitenlandse hulp. Bidt en helpt u mee zodat Yoyakim en zijn team kunnen blijven getuigen? Door uw gift kunnen nog meer Bedoeïenen bereikt worden met het evangelie.

Gaarkeukens

De gaarkeukens in Haifa en Nazareth is voor veel arme mensen een uitkomst! Je zult maar meermalen per week de warme maaltijden moeten overslaan. Gelukkig kan de sociale dienst je dan verwijzen naar de gaarkeuken van de kleine Messiasbelijdende gemeente ‘Return to Zion’. Na een intakegesprek wordt bepaald hoeveel maaltijden en hoelang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een pakket met noodzakelijke spullen. Elke maand worden er zo’n 1500 maaltijden uitgedeeld! De vraag naar spullen en maaltijden groeit omdat er vele vluchtelinen uit Oekraïne in Haifa aankomen.

De Messiasbelijdende Joden hopen dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord meerdere mensen tot geloof gekomen!

Hulptransporten

Wie in armoede leeft, is blij met alles wat men krijgt. Dan vindt men het niet erg om tweedehands spullen te krijgen, integendeel! Er zijn diverse Messiasbelijdende gemeenten in Israël die een kledingdepot hebben. Van daaruit worden de armsten in de samenleving geholpen. In Nederland worden door de stichting Nachamu Nachamu Ami (Troost, troost Mijn volk, Jes. 40) kleding en andere goederen bijeengebracht. Ze worden gesorteerd en per container naar Israël verscheept. De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden zorgt ervoor dat er per jaar ten minste twee transporten naar Israël worden gefinancierd. Deze transporten gaan vooral naar Haifa, de gemeente van ds. Leon Mazin, Return to Zion. Zij delen het uit aan de armen en de vele vluchtelingen.

Makor HaTikvah

In Israël is één school voor Messiasbelijdende Joodse kinderen: Makor HaTikva in Jeruzalem. De naam van de school betekent ‘Bron van de hoop’. Hier krijgen kinderen onderwijs over Jezus, de Bron van hoop! Zo worden kinderen toegerust om in de Israëlische samenleving een levende getuige van Jezus de Messias te zijn.

Het onderwijs wordt gegeven door gediplomeerde docenten. Yoel Russu is als directeur naast zijn taak op school, actief om fondsen voor de school te werven. De school groeit en is daarom bezig om uit te breiden. Dit is echter een zoektocht omdat de grond in Jeruzalem erg duur is. Bidt u mee om mogelijkheden zodat nog meer kinderen dit mooie onderwijs kunnen ontvangen?

Het streven is dat de school in de toekomst ook overheidssteun zal krijgen. Zo lang dit nog niet het geval is, moeten de ouders een forse bijdrage betalen en heeft men uw gift nodig.

Beit HaYeshua

In Israël bevinden zich velen in de macht van verslaving aan alcohol of drugs. Ze leven op straat en hebben weinig tot geen perspectief. Velen van hen verdienen hun geld in de wereld van prostitutie.

In Jeruzalem is een afkickcentrum Beit HaYeshua, wat ‘Huis van de verlossing’ betekent. Het team gaat regelmatig de straten op en zoek de verslaafden op. De verslaafden worden uitgenodigd om te komen wonen bij Beit HaYeshua en voor een nieuw leven te kiezen. In het programma wat ze volgen staat Jezus de Messias centraal. Alleen door Hem zullen ze kracht ontvangen om met hun oude leven te breken. Dit is al vaak gebeurd!

Dagelijks doet men in dit huis Bijbelstudie met de cliënten. Velen sluiten zich aan bij de gemeente die voor 60% uit ex-verslaafden bestaat. In afgelopen jaren zijn 40 personen totaal genezen en zijn in Jezus als hun Heiland gaan geloven.

 

Inloophuis Dimona

Dimona is een stad in de Negev. Daar wonen Albert en Esther Knoester, afkomstig uit Vlaardingen. Vanaf 2008 zijn zij daar om de Messiasbelijdende Joden te steunen, Albert is ouderling van een gemeente van Messiasbelijdende Joden in Bersheba. Al langere tijd houden zij ook Bijbelstudies in hebreeuws in hun eigen woning.

Met steun van de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde kerk en de stichting Steun Messiasbelijdende Joden is in Dimona een inloophuis gerealiseerd. Daar willen Albert en Esther op een ongedwongen manier met bezoekers in gesprek komen. Zij laten hun liefde aan Israël zien en spreken over Israëls Messias; Jezus.

Helaas moest het inloophuis tijdelijk gesloten worden vanwege acties van (ultra)orthodoxe Joden. Door alle publiciteit die hierdoor ontstond, kregen Albert en Esther veel gelegenheid om met mensen te spreken over hun motieven en over Jezus de Messias. Van de ‘gewone Israëli’ ondervonden ze zelfs vaak steun!

Door de demonstraties heeft het inloophuis bekendheid gekregen en mag het inmiddels tot zegen zijn van de inwoners van Dimona.

Hadadit Israeli Fund

Voor veel mensen in Israël is de economische situatie moeilijk. Er is een grote kloof tussen arm en rijk. De lonen zijn laag in vergelijking met de kosten van levensonderhoud. Velen leven beneden de armoedegrens. Dit geldt ook voor Messiasbelijdende Joden. Onze stichting Steun Messiasbelijdende Joden voelt zich geroepen om hen te helpen. De financiële steun wordt gegeven via het Hadadit-Israeli-Fund. Dit fonds werkt als overkoepelende stichting ten dienste van verschillende Messiasbelijdende gemeenten. De eigen diaconie van een hulpvrager moet zorgen voor 20% van het benodigde bedrag. Het Hadidat-Israeli-Fund vult aan tot 100%. Hiermee worden bijvoorbeeld jonge stellen geholpen met huisvesting of het opstarten van werk. Ze moeten het bedrag of een deel daarvan binnen een bepaalde periode weer terugbetalen, zodat aan meer jonge stellen hulp geboden kan worden.

Holocaustoverlevenden

Nog steeds zijn er vele Joden in Israël die in de Nazikampen van de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben. Zij hebben veel meegemaakt en ervaren op hun oude dag nog dagelijks de trauma’s van hun gevangenschap. Leon Mazin van Return to Ziongemeente in Haifa en David Zadok van de Grace and Truth gemeente doen heel veel om hen te steunen. Zo maakt men met hen bustochten naar Bijbelse plaatsen. Men nodigt hen uit om samen één van de Bijbelse feesten te vieren met een uitgebreide maaltijd. De liefde van Jezus wordt zichtbaar en voelbaar voor anderen. Zo kwamen door Gods genade mensen tot geloof in Jezus Christus!

Haifa Gaarkeuken

Geef hen te eten! Dat doen Leon en Nina met hun helpers in de gaarkeuken van Haifa.

De sociale dienst verwijst allerlei Israeli’s, Joden en Arabieren, ongeacht hun godsdienstige overtuiging naar deze Messiasbelijdende Joden. Na een intakegesprek wordt bepaald hoe veel maaltijden en hoe lang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een voedselpakket (waardoor er meer hulp geboden kan worden!) Zo wordt iedere maand voor ongeveer 1500 maaltijden gezorgd!

Tevens hopen de Messiasbelijdende Joden dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord in de afgelopen jaren meerdere mensen tot geloof gekomen!

Bekijk de film over de gaarkeuken.

Ebenezer Home

Oud worden en thuis blijven wonen? Vaak kan dat, maar soms is er extra zorg nodig. In Haifa is Ebenezer Home daarvoor in 1976 geopend. In dit verzorgingshuis worden Messiasbelijdende Joden, maar ook Arabische christenen opgenomen. Velen hebben een goede verzorging (gehad) in dit unieke huis. Manager is de Nederlands sprekende Jood, David Phillips. Samen met de andere leden van de staf houden zij iedere dag een meditatief moment voor de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers. Aan de maaltijden wordt gebeden en gezongen. De bewoners voelen zich verenigd door het gemeenschappelijke geloof in Jezus Christus de Messias. Dit gebouw, waarin vanuit de liefde van Christus zorg aan de naaste wordt gegeven, moet gerenoveerd en uitgebreid worden. De Israëlische overheid stelt daar eisen aan. Er zijn inmiddels gasdichte schuilkelders op elke etage gerealiseerd. Er zijn brandveilige deuren geplaatst. Ook moeten het gebouw beschermd worden tegen aardschokken. Deze renovatie kost geld, vanuit Nederland dragen we als stichting graag ons steentje bij!