Gemeente Light of Life

In de kapel van Baptist Village bij Petah Tikva komt een kleine Russisch sprekende gemeente samen. Prediking en pastoraat worden verzorgd door Samuel Likhtman. Gelukkig krijgt de gemeente steun uit Nederland en andere landen. God zegent de arbeid van deze bescheiden voorganger zodat de gemeente langzaam maar zeker groeit.

Kehilat Meshichit Ma’Aleh Adumim

De naam betekent eenvoudig Messiaanse gemeente in Ma’Aleh Adumim, ten oosten van Jeruzalem. Eerst kwamen enkele gelovigen samen in het huis van Avraham Ben Hod rondom de open Bijbel. De gemeente groeide zodanig dat men andere ruimte moest huren. Na enig omzwerven leidde God hun weg naar een ruime zaal bij een Bowling Centrum op het industrieterrein van Ma’Aleh Adumim. De zwarte muren werden wit geverfd en de boodschap van de verlossing door Jezus de Messias mag daar klinken. De gemeente groeit doordat er in de jonge gezinnen kinderen geboren worden. Daarnaast kent de gemeente een gestage groei door mensen die deze gemeente door Gods genade leren vinden. Op sabbat en doordeweeks komt er een actieve gemeente samen. Maar de jonge gemeente kan nog niet zonder onze financiële steun!

Arad

Arad is een nieuwe stad in de woestijn, vlak bij de Dode Zee. In deze plaats hebben de Messiasbelijdende Joden het moeilijk. Er is veel tegenwerking en protest van orthodoxe Joden. Maar de leden van de gemeente Chasdey Yeshua vertrouwen op de gunstbewijzen van Jezus. Yo-yakim Figueras, een niet-Jood van Spaanse afkomst, is één van de ouderlingen. Met zijn Joodse vrouw Debbie begon hij een huisbijbelkring die uitgroeide tot deze gemeente. Nu richt Yo-yakim zich vooral op de jeugd en de kinderen. Met zijn open houding en veel liefde tot de Heere betekent hij veel voor hen. De gemeenteleden bidden veel voor hen die hen beschimpen en lastig vallen. Zij vragen ook om ons gebed om de verdrukking te verdragen en een goed getuige van hun Messias te zijn en dat anderen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen. De gemeente kan door de protesten van orthodoxe Joden helaas niet meer in Arad samenkomen. Men laat een bus rijden naar de opgravingsplaats Tel Arad op 10 km. afstand. Biddend zoekt de gemeente naar een pand wat gehuurd kan worden voor de gemeentesamenkomsten op sabbat en door de weeks.

Yoyakim Figueras weet zich geroepen voor kwetsbaren in de samenleving; de Bedoeïenen. Yoyakim en zijn team ondersteunen vanuit deze gemeente de Bedoeïenen. Bedoeïenen zijn oorspronkelijke Arabische nomadenvolken. De Israëlische overheid probeert hen te motiveren om in ‘gewone’ dorpen te wonen, maar nog zonder succes. Bedoeïenen hebben het niet makkelijk. Steeds meer krijgen ze een ‘vaste plek’ maar velen leven nog in kleine gemeenschappen in tenten of bouwvallen. Er is veel wantrouwen, armoede, werkloosheid en andere sociale problematiek. Relaties opbouwen met Bedoeïenen is complex, vraagt doorzettingsvermogen en veel liefde. Diaconale hulp gebeurt met name door middel van voedselpakketten, hulp bij formaliteiten, scholing van kinderen en eenvoudige cursussen. Steeds vaker komen er prachtige openingen om te getuigen van de Joodse Messias. Woord en daad gaan zo hand in hand. Dit project ontvangt geen overheidssteun en is voornamelijk afhankelijk van buitenlandse hulp. Bidt en helpt u mee zodat Yoyakim en zijn team kunnen blijven getuigen? Door uw gift kunnen nog meer Bedoeïenen bereikt worden met het evangelie.

 

Grace and Truth Congregation

Op het industrieterrein van Kanot bij Gedera staat een prachtig kerkgebouw. Daarin komt sinds 2013 de gemeente Chesed WeEmet (Genade en Waarheid) samen. Dit is een van de oudste gemeenten in Israel, in 1976 gesticht door Baruch Maoz in Rishon Le Tsion.
Vanaf januari 2013 wordt de gemeente gediend door Ds. David Zadok, die dit combineert met zijn werk als directeur van uitgeverij ‘de Wijnstok’. Gelukkig zijn er ouderlingen en diakenen die veel werk verzetten. Ook is er een fulltime evangelist die werkt onder de Russisch sprekende Joden in Askelon.

De gemeente is ook actief in het organiseren van bijeenkomsten en trips voor overlevenden van de Holocaust. Hierbij de hulp van de jeugdige vrijwilligers van de gemeente onmisbaar.Van de 160 kerkgangers zitten er ongeveer 20 als soldaat in het leger. Zij mogen, ieder op zijn of haar plaats, getuigen van de Genade en de Waarheid die in Jezus de Messias is. Het is een voorrecht om het werk van deze jonge en sterk groeiende gemeente te ondersteunen.

Netzer HaGalil

Al meer dan 10 jaar zijn er contacten met de kleine gemeente Netzer HaGalil (Spruit van Galilea) in Nazareth. Vanuit Nederland gaven we geld om vanuit die gemeente gratis warme maaltijden te verstrekken. Zo kreeg een arme man met een crimineel verleden in de voormalige Sovjet-Unie warme maaltijden. We ontmoetten hem twee jaar achter elkaar en daarna duurde het enkele jaren. Toen hoorden we dat hij tot geloof in de Heere Jezus gekomen was en zich had laten dopen. Hij geloofde dat al zijn zonden afgewassen waren! Nu is hij een actief lid in de gemeente van Vakif Khasanov. Onder Gods zegen is in de loop van de jaren de kleine gemeente gegroeid! De 45 kerkgangers konden niet meer in de kleine zaal. Precies op tijd bleek het mogelijk om het naastgelegen pand te huren en beiden panden tot één geheel te renoveren. Zo is er een kerkzaal voor 80 personen ontstaan en daarnaast twee lokalen voor de sabbatschool. Nog steeds worden er voedselpakketten verstrekt. Maar groter wonder is dat mensen mogen leven van het Brood des Levens, Jezus de Messias.

Door uw bijdragen konden we én geld geven voor de renovatie én voor structurele ondersteuning voor de hogere huur. Zo wordt deze arme Messiasbelijdende Joods gemeente geholpen om in woord en daad van hun en onze Heiland te getuigen.

Karmiel

In Karmiël woont Yossi Ovadia, een zoon van een orthodox-joodse moheel (besnijder). Op 23 jarige leeftijd kwam hij tot geloof in Jezus de Messias. Hij werd actief in het christelijke studentenwerk in Jaffa en verhuisde in 1988 naar Karmiël. Daar voelde deze bouwkundige het als zijn opdracht om Karmiël ‘geestelijk te bouwen’. De bijbelstudiegroep in zijn huis groeide uit tot de gemeente HaDerech (de Weg). Vanaf 2003 is Ovadia fulltime voorganger van de gemeente. In deze Joods-Messiaanse gemeente is Hebreeuws de voertaal, maar er is ook vertaling in het Russisch, het Engels, en zo nodig andere talen. Want er komen telkens nieuwe gemeenteleden uit vele landen krijgen. De gemeente wil een geïntegreerd onderdeel zijn van de Israëlische samenleving. In 2005 nam de gemeente een nieuw pand in gebruik: een ontmoetingszaal met 165 zitplaatsen en kleinere ruimtes voor het kinderwerk, kantoorruimtes en keuken.

Messianic Congregation Nahariya

In Nahariya, vlak bij de Libanese grens, wonen ook Messiasbelijdende Joden. Vanaf 1972 was er een kleine huisgemeente in de woning van Albert en Ruth Nessim. Langzaam groeide de kleine groep waaruit in 2011 twee gemeenten groeiden. Naast de gemeente Oz Lamo (Kracht voor Zijn volk) kwam een gemeente samen onder leiding van Michaël Nessim en David Mistele. Tweemaal per maand kwam men samen in Kibbutz Evron maar het aantal bezoekers bleef laag. Het waren jaren van geduldig en liefdevol luisteren naar Gods Woord en samen bidden om zegen op de arbeid.

In mei 2016 kon de gemeente een zeer eenvoudige ruimte huren in Nahariya zelf. Slechts verven, schoonmaken en het plaatsten van stoelen was het begin. Later werd een bord met de naam van de gemeente opgehangen aan de buitengevel. Daarop staat in het Hebreeuws: Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Het wonder is dat door Gods genade er steeds meer mensen naar de samenkomst gekomen zijn. De laatste sabbat kwamen er wel 30 volwassenen en 20 kinderen bij elkaar. God heeft de gebeden verhoord en het werk gezegend, Hem de dank en de eer!
Uw bijdrage voor de gemeenten in Nahariya is hard nodig!

Haifa Shavei Tsion

Deze gemeente in Haifa, bestaat uit Russische Joden die naar het beloofde land (Sion) zijn teruggekeerd (Shvei). Daarom hoort u in de diensten Hebreeuws en Ivriet maar ook Russisch! De gemeente kocht in 2012 een grote verdieping boven een winkel. Na een ingrijpende verbouwing is er een prachtige grote zaal voor gemeentesamenkomsten. Ook zijn er lokalen voor kinderklassen, cursussen en kantoorruimte. De gemeente geeft het Russischtalige blad Oasis uit voor de eigen gemeenteleden en voor evangelisatiedoeleinden. Daarnaast is er een muziekschool voor kinderen uit de gemeente maar ook van daar buiten. Zo krijgt men ook contacten met Russische Joden die nog niet in Jezus als de Messias geloven. De voorganger van deze gemeente is Leon Mazin. Hij stimuleert het theologisch onderwijs en organiseert allerlei activiteiten voor overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Samen met zijn vrouw Nina zet hij zicht in voor de gaarkeukens in Nazareth en Haifa.