Nahariya Messianic Congregation

In Nahariya, vlak bij de Libanese grens, wonen ook Messiasbelijdende Joden. Sinds 2011 komt daar een gemeente samen onder leiding van Michaël Nissim. De eerste jaren vroegen om veel geduld, het aantal kerkgangers bleef laag. In mei 2016 kon de gemeente een zeer eenvoudige ruimte huren in Nahariya zelf. Slechts verven, schoonmaken en het plaatsten van stoelen was het begin. Later werd een bord met de naam van de gemeente opgehangen aan de buitengevel. Daarop staat in het Hebreeuws: Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Elke Shabbat komen er ongeveer 45 mensen samen. God heeft de gebeden verhoord en het werk gezegend, Hem de dank en de eer!

Waarheid in liefde

Benny Moghes is voorganger van de Ethiopische gemeente HaEmet Beahava (Waarheid in liefde) in de havenstad Haifa. De Ethiopische joden hebben regelmatig te maken met discriminatie en dreiging van uitzetting. De gemeente die Moghes dient bestaat uit circa 60 mensen, waarvan de meeste mensen worstelen om de touwtjes aan elkaar te knopen. Dat geldt ook voor Benny en zijn vrouw. Beiden werken fulltime. Werk en gezin vergen de nodige aandacht. Om daarbij een gemeente te leiden is niet makkelijk. Geld uit eigen zak gaat regelmatig naar de gemeente en mensen in nood. Tijd en geld voor een degelijke theologische opleiding is er niet. Maar ook deze gemeente groeit en heeft onze steun hard nodig.

Light of Life

In de kapel van Baptist Village bij Petah Tikwah komt een Russischsprekende gemeente samen. Deze gemeente begon in 1997 als een kleine huisgroep, maar is gegroeid. Er zijn veel jongeren en jonge gezinnen in de gemeente. Prediking en pastoraat worden verzorgd door voorganger Samuel Likhtman. Vanwege zijn leeftijd is hij op zoek naar opvolging. Hij is ook anderen dienstbaar in Israël door hen te helpen bij gemeentestichting. God zegent het werk van deze bescheiden voorganger zodat de kerk in Israël en deze gemeente groeit.

Kehilat Meshichit Ma’Aleh Adumim

De gemeente (‘Kehilat’) Meshichit komt samen in Ma’Aleh Adumim, ten oosten van Jeruzalem. Het begon met enkele gelovigen in het huis van voorganger Avraham Ben Hod. De gemeente groeide zodanig dat men andere ruimte moest huren. God leidde hun weg naar een ruime zaal op het industrieterrein van Ma’Aleh Adumim. De zwarte muren werden wit geverfd en de boodschap van de verlossing door Jezus de Messias klinkt daar doordeweeks en op de Shabbat. Ze willen de ruimte graag blijven gebruiken, maar ervaren daarin tegenstand van de plaatselijke overheid. Desondanks groeit de gemeente doordat mensen deze gemeente door Gods genade vinden. 

Hasdey Yeshua

Arad is een nieuwe stad in de Negev. In deze plaats hebben de Messiasbelijdende Joden het moeilijk. Er is veel tegenwerking en protest van orthodoxe Joden. Maar de leden van de gemeente Hasdey Yeshua (Genade van Jezus) vertrouwen op de zorg van God. Joe Finkelstein is een van de voorgangers. Samen met zijn vrouw Debbie draagt hij zorg voor de gemeente. De gemeente huurt een magazijn op het industrieterrein voor activiteiten en samenkomsten. Ook komen ze samen in Tel Arad, een aantal kilometer verderop. De gemeenteleden bidden veel voor hen die hen lastigvallen. Zij vragen ook om ons gebed om de verdrukking te verdragen en een goede getuige van hun Messias te zijn. De gemeente heeft een project om in het bijzonder de vele Bedoeïenen in aanraking te brengen met het evangelie.

Lees meer over dit project →

Grace and Truth

Op het industrieterrein van Kanot bij Gedera staat een prachtig kerkgebouw. Daarin komt sinds 2013 de gemeente Chesed WeEmet (Genade en Waarheid) samen. Dit is een van de oudste gemeenten in Israel, in 1976 gesticht door Baruch Maoz in Rishon Le Tsion.
Vanaf januari 2013 wordt de gemeente gediend door Ds. David Zadok, die dit combineert met zijn werk als directeur van uitgeverij ‘de Wijnstok’. Gelukkig zijn er ouderlingen en diakenen die veel werk verzetten. Ook is er een fulltime evangelist die werkt onder de Russisch sprekende Joden in Askelon.

De gemeente is ook actief in het organiseren van bijeenkomsten en trips voor overlevenden van de Holocaust. Hierbij de hulp van de jeugdige vrijwilligers van de gemeente onmisbaar.Van de 160 kerkgangers zitten er ongeveer 20 als soldaat in het leger. Zij mogen, ieder op zijn of haar plaats, getuigen van de Genade en de Waarheid die in Jezus de Messias is. Het is een voorrecht om het werk van deze jonge en sterk groeiende gemeente te ondersteunen.

Or Hagalil

Or Hagalil is een gemeente die uit veel nationaliteiten bestaat. Ruth en Albert Nissim hebben in 1972 deze gemeente opgericht. Ze kwamen toen nog als huisgroep samen. Sinds 2012 is Efraim Goldstein voorganger van de gemeente. Daarvoor waren hij en zijn Jeannie al bezig met de verspreiding van het evangelie in Israël. “Israël is een van de meest open plekken om de boodschap van Yeshua met andere Joodse mensen te delen. Alles wat je nodig hebt is moed en de bereidheid om je geloof te delen” vertelt hij op hun eigen website. De gemeente komt op sabbat maar ook doordeweeks samen om Gods Woord te bestuderen en God te loven.

Netzer Hagalil

Al jarenlang zijn er contacten met de gemeente Netzer HaGalil (Spruit van Galilea) in Nazareth. Vanuit Nederland geven we geld zodat de gemeente gratis warme maaltijden kan verstrekken en de huur van het pand kan bekostigen. Vakif Khasanov is voorganger van deze gemeente. Onder Gods zegen is in de loop van de jaren de kleine gemeente gegroeid! De 80 kerkgangers konden niet meer in de kleine zaal. Precies op tijd bleek het mogelijk om het naastgelegen pand te huren en beiden panden tot één geheel te renoveren. Zo is er ruimte voor een kerkzaal en twee lokalen voor de sabbatschool ontstaan waar Gods Woord wekelijks opengaat. 

Hadderech

In Karmiël woont Yossi Ovadia, een zoon van een orthodox-joodse moheel (besnijder). Op 23-jarige leeftijd kwam hij tot geloof in Jezus de Messias. Hij werd actief in het christelijke studentenwerk in Jaffa en verhuisde in 1988 naar Karmiël. Daar wist hij zich geroepen om met gelovigen samen te komen. De Bijbelstudiegroep in zijn huis groeide uit tot de gemeente HaDerech (de Weg). In deze Joods-Messiaanse gemeente is Hebreeuws de voertaal, maar er is ook vertaling in het Russisch en het Engels. De gemeente wil een geïntegreerd onderdeel zijn van de Israëlische samenleving. In 2005 nam de gemeente een nieuw pand in gebruik: een ontmoetingszaal met 165 zitplaatsen en kleinere ruimtes voor het kinderwerk, kantoorruimtes en keuken.

Return to Zion

Deze gemeente in Haifa bestaat uit Russische Joden die naar het beloofde land (Sion) zijn teruggekeerd (Shvei). Daarom hoort u in de diensten Hebreeuws en Ivriet maar ook Russisch! De gemeente kocht in 2012 een grote verdieping boven een winkel. Na een ingrijpende verbouwing is er een prachtige grote zaal voor gemeentesamenkomsten. Ook zijn er lokalen voor kinderklassen, cursussen en kantoorruimte. De gemeente geeft het Russischtalige blad Oasis uit voor de eigen gemeenteleden en voor evangelisatiedoeleinden. Daarnaast is er een muziekschool voor kinderen uit de gemeente maar ook voor kinderen buiten de gemeente. Zo krijgt men ook contacten met Russische Joden die nog niet in Jezus als de Messias geloven. De voorganger van deze gemeente is Leon Mazin. Hij stimuleert het theologisch onderwijs en organiseert allerlei activiteiten voor overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Samen met zijn vrouw Nina zet hij zich in voor de gaarkeukens [Link naar project gaarkeukens] in Nazareth en Haifa.