Rishon le Tsion

Gedera/Kanot Uitgeverij Ha-Gefen (De wijnstok) is nu nog in Rishon LeTsion, maar zal mettertijd verhuizen naar een nieuw gebouw in Kanot bij Gedera. De uitgeverij is ontstaan door het werk van Christian Witness to Israël uit Engeland, die jaren geleden een boekwinkel in Haifa begon. Nu geeft deze uitgeverij boeken uit die voor Messiasbelijdende Joden belangrijk zijn voor hun de persoonlijke vorming en toerusting. Daarnaast ook commentaren op de Bijbel die voor de voorgangers en geïnteresseerde gemeenteleden van groot belang zijn. Op hun website vindt u meer informatie: http://www.ha-gefen.org.il/len/ Directeur Ds. David Zadok heeft goede mensen in dienst om de kantoortaken te behartigen. De stichting geeft hiervoor financiële steun, zodat Zadok tijd heeft voor zijn andere taken.

 

Een geweldig mooi project is ‘de Geïllustreerde Bijbel voor kinderen’. Voor kinderen is het klassieke Hebreeuws erg moeilijk. Dit geldt ook voor veel immigranten. Daarom wordt heel de Bijbel vers voor vers vertaald in het eenvoudiger moderne Hebreeuws. Prachtige illustraties van een Joodse kunstenares maken de verhalen nog aantrekkelijker. Inmiddels is met onze steun het hele Oude Testament in vijf delen gereed.

Nu werkt men hard om het N.T. op dezelfde manier te laten verschijnen. Uw steun meer dan waard! Bijbel met illustraties Waarom is een Bijbel in het Ivriet met illustraties nodig? Voor kinderen en veel immigranten is het klassieke Hebreeuws erg moeilijk. Daarom wordt voor hen de Bijbel vertaald in het eenvoudiger moderne Ivriet. Prachtige illustraties van een Joodse kunstenares maken de verhalen nog aantrekkelijker. Inmiddels is het Oude Testament in vijf delen gereed. Nu werkt men hard om het N.T. op dezelfde manier te laten verschijnen. Helpt u om dit project in de komende jaren te voltooien?

Israël College of the Bible

Het Israël College of de Bible in Netanya is niet meer weg te denken in de Messiasbelijdende gemeenschap in Israël. Steeds meer wordt het belang van toerusting van voorgangers ingezien. Dit kan nu gebeuren in Netanya. Er is een groeiend aantal studenten wat in de collegezalen onderwijs krijgt. Maar niet iedereen kan de tijd hiervoor vrij maken of dagelijks de afstand van huis naar Netanya overbruggen. Daarom is in 2012 op initiatief van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden en met begeleiding van de stichting NET door het ICB onderwijs via internet op gezet. Nu kunnen studenten thuis een of meerdere cursussen volgen. Zij worden via internet door de docent begeleid en hoeven nog maar weinig uren naar de collegezalen. Met dit prachtige medium kan zelfs wereldwijd via internet deelnemen aan een Engelse cursus over Joodse wortels van het christelijk geloof of over Bijbelse geografie. Andere cursussen zullen volgen. Kijkt u maar eens op de website: https://college.oneforisrael.org/

Be’ad Chaim

Een baby redden van de dood, dat wil de stichting Be’ad Chaïm (voor het leven). Messiasbelijdende Jodinnen willen kinderen ‘redden van abortus’. Men probeert door gesprekken de ‘a.s. moeders in nood’ op andere gedachten te brengen. Men bidt met hen om een begaanbare weg om toch voor hun kind te zorgen. Tegelijk biedt men de a.s. moeder de spullen aan die de baby nodig heeft. Na de geboorte krijgt de moeder gedurende één jaar financiële steun voor de aankoop van voedsel, kleding, pampers, enz. voor de baby. In de afgelopen jaren zijn zo meer dan 500 baby’s en hun moeders geholpen. Maar er zijn nog zo veel kleine baby’s in nood!

Bekijk hier een filmpje van directeur Sandy Shoshani:

Netivah Center: toerusting voor jonge soldaten

Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het geloof in Jezus afgetrokken. Toerusting is daarom zeer noodzakelijk.

In de Messiaanse gemeenten wordt veel aandacht gegeven aan de kinderklas op sabbat en het jeugdwerk door de weeks. Maar men vindt dit niet genoeg!
Netivah Center (Centurm Wegwijzer) organiseert in de kapel van Baptist Village bij Petah Tikva conferenties om ouderlingen en jeugdwerkers toe te rusten. Nog belangrijker zijn de conferenties voor jeugd en jongeren.

Om Israël tegen oorlogsdreiging en terroristische aanslagen te beveiligen moet iedere Israëlische jongen of meisje van 18 of 19 jaar in militaire dienst. Dit is voor hen en hun (groot)ouders een spannende periode. Zullen zij moeten vechten in een nieuwe oorlog? Zullen zij slachtoffer worden van een aanslag?

Daarnaast is dit voor de jongvolwassen Messiaanse soldaat ook een zware geestelijke strijd. Zal hij of zij Yeshua HaMashiach (Jezus Christus) in militaire dienst blijven volgen? Helaas blijkt een derde van de gelovigen af te dwalen. Daarom is toerusting voor en tijdens hun militaire dienst heel hard nodig!

Het team van Netivah Center nodigt iedere Messiasbelijdende Joodse jongere onmiddellijk na de middelbare school uit voor een 9-daagse toerustingsconferentie. Zo worden zij voorbereid om in het leger standvastig te zijn en de goede strijd van het geloof te strijden.
Ook organiseert men het zes weken durende programma ‘Chetzim’(Pijlen, Psalm 127: 4) voor extra training om als discipel van Jezus in het leger ook leiding te geven. Het gebed is dat deze jongvolwassenen pijlen in Gods hand zullen zijn!

Steunt u deze jonge soldaten met uw gebed en gift?

Bijbelgenootschap Israël

Het verspreiden van de hele Bijbel, zowel Oude als Nieuwe Testament, is van groot belang voor de Messiasbelijdende Joden. Zo kunnen zij naar hun volksgenoten getuigen van hun Zaligmaker Jezus de Messias.
Met onze steun is een parallel-Bijbel in het Hebreeuws en in het Arabisch uitgegeven. Zo kunnen Messiasbelijdende Joden spreken met nog niet in Jezus gelovende Arabieren. Ook kunnen Arabische christenen met nog niet in Jezus gelovende Joden in gesprek gaan.

Met uw steun staat er op internet een website met heel de Bijbel in het Hebreeuws. Zo kunnen Joden (onopgemerkt door anderen!) thuis het Nieuwe Testament lezen en bestuderen. Zie de website http://www.haktuvim.co.il/en/study/
Er wordt nu gewerkt aan een app op de mobiele telefoon. Zeer nuttig in deze tijd!