Caspari centrum

Het Caspari Center is een typisch voorbeeld van een van de toerustingsprojecten die we als stichting ondersteunen. Een van de vele activiteiten is het uitbrengen van een magazine en boeken. Recent heeft men een onderzoek gepubliceerd uitgegeven in boekvorm dat ingaat op de groei van de Messiaanse gemeenten. Waardevolle informatie voor voorgangers en de hele gemeenschap van Messiasbelijdende Joden. Het centrum geeft daarnaast allerlei cursussen. Een van de cursussen is ‘Jezus ontdekken in Zijn Joodse context’. Tien dagen zijn er allerlei lezingen te volgen. Ook gaat de groep cursisten op excursie naar Bijbelse plaatsen. Dit allemaal tot opbouw van de Messiasbelijdende gemeenschap in Israël. 

Hagefen Publishing

Uitgeverij HaGefen (De wijnstok) is gevestigd in het kerkgebouw van de gemeente Grace and Truth in Kanot bij Gedera. De uitgeverij is ontstaan door het werk van Christian Witness to Israël uit Engeland, die jaren geleden een boekwinkel in Haifa begon. Nu geeft deze uitgeverij boeken uit die voor Messiasbelijdende Joden belangrijk zijn voor hun de persoonlijke vorming en toerusting. Daarnaast geven ze commentaren op de Bijbel uit die voor de voorgangers en geïnteresseerde gemeenteleden van groot belang zijn. Directeur Ds. David Zadok heeft een aantal mensen in dienst om de kantoortaken te behartigen. De stichting geeft hiervoor financiële steun, zodat Zadok tijd heeft voor zijn andere taken binnen de gemeente.

Israël College of the Bible

Het Israël College of de Bible in Netanya is niet meer weg te denken in de Messiasbelijdende gemeenschap in Israël. Steeds meer wordt het belang van toerusting van voorgangers ingezien. Dit kan nu gebeuren in Netanya. Er is een groeiend aantal studenten wat in de collegezalen onderwijs krijgt. Maar niet iedereen kan de tijd hiervoor vrij maken of dagelijks de afstand van huis naar Netanya overbruggen. Daarom is in 2012 op initiatief van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden en met begeleiding van de stichting NET door het ICB onderwijs via internet op gezet. Nu kunnen studenten thuis een of meerdere cursussen volgen. Zij worden via internet door de docent begeleid en hoeven nog maar weinig uren naar de collegezalen. Met dit prachtige medium kan zelfs wereldwijd via internet deelnemen aan een Engelse cursus over Joodse wortels van het christelijk geloof of over Bijbelse geografie. Andere cursussen zullen volgen. Kijkt u maar eens op de website: https://college.oneforisrael.org/

Be’ad Chaim

Een baby redden van de dood, dat wil de stichting Be’ad Chaïm (voor het leven).

Een baby redden van de dood, dat wil de stichting Be’ad Chaïm (voor het leven). Messiasbelijdende Joodse vrouwen willen kinderen redden van abortus. Abortus wordt in Israël helaas op grote schaal toegestaan. Door middel van gesprekken probeert men de ‘moeders in nood’ op andere gedachten te brengen. Men bidt met hen om een begaanbare weg om toch voor hun kind te zorgen. Tegelijk biedt Be’ad Chaïm de moeder spullen aan die de baby nodig heeft. Na de geboorte krijgt de moeder gedurende één jaar financiële steun voor de aankoop van voedsel, kleding, pampers, enz. voor de baby. In de afgelopen jaren zijn zo meer dan 500 baby’s en hun moeders geholpen. De moeders zijn de organisatie daar heel dankbaar voor. Ook moeders die wel abortus hebben gepleegd krijgen hulp in de vorm van gesprekken. Op deze manier horen en zien ze de naastenliefde die voortkomt uit liefde tot Jezus de Messias

 

Netivah Center: toerusting voor jonge soldaten

Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het geloof in Jezus afgetrokken. Toerusting is daarom zeer noodzakelijk.

Het enthousiaste team van Netivah organiseert meerdaagse conferenties en hikes om jongeren toe te rusten. Daarnaast stimuleren ze elke gemeente om aandacht te hebben voor de jongeren. Daarom rusten ze ook jeugdleiders toe.

Om Israël tegen oorlogsdreiging en terroristische aanslagen te beveiligen moet iedere Israëlische jongen of meisje van 18 of 19 jaar in militaire dienst. Dit is voor hen en hun (groot)ouders een spannende periode. Zullen zij moeten vechten in een nieuwe oorlog? Zullen zij slachtoffer worden van een aanslag?

Het team van Netivah Center nodigt iedere Messiasbelijdende Joodse jongere onmiddellijk na de middelbare school uit voor een 9-daagse toerustingsconferentie. Zo worden zij voorbereid om in het leger standvastig te zijn en de goede strijd van het geloof te strijden.
Ook organiseert men het zes weken durende programma ‘Chetzim’ (Pijlen, Psalm 127: 4) voor extra training om als discipel van Jezus in het leger ook leiding te geven. Het gebed is dat deze jongvolwassenen pijlen in Gods hand zullen zijn!

Steunt u deze jonge soldaten met uw gebed en gift?

 

Bible Society/ Bijbelgenootschap

Het verspreiden van de hele Bijbel, zowel Oude als Nieuwe Testament, is van groot belang voor de Messiasbelijdende Joden. Zo kunnen zij naar hun volksgenoten getuigen van hun Zaligmaker Jezus de Messias.
Met onze steun is een parallel-Bijbel in het Hebreeuws en in het Arabisch uitgegeven. Zo kunnen Messiasbelijdende Joden spreken met nog niet in Jezus gelovende Arabieren. Ook kunnen Arabische christenen met nog niet in Jezus gelovende Joden in gesprek gaan.

Met uw steun staat er op internet een website met heel de Bijbel in het Hebreeuws. Zo kunnen Joden (onopgemerkt door anderen!) thuis het Nieuwe Testament lezen en bestuderen. Zie de website http://www.haktuvim.co.il/en/study/
Er wordt nu gewerkt aan een app op de mobiele telefoon. Zeer nuttig in deze tijd!