Arad

Arad is een nieuwe stad in de woestijn, vlak bij de Dode Zee. In deze plaats hebben de Messiasbelijdende Joden het moeilijk. Er is veel tegenwerking en protest van orthodoxe Joden. Maar de leden van de gemeente Chasdey Yeshua vertrouwen op de gunstbewijzen van Jezus. Yo-yakim Figueras, een niet-Jood van Spaanse afkomst, is één van de ouderlingen. Met zijn Joodse vrouw Debbie begon hij een huisbijbelkring die uitgroeide tot deze gemeente. Nu richt Yo-yakim zich vooral op de jeugd en de kinderen. Met zijn open houding en veel liefde tot de Heere betekent hij veel voor hen. De gemeenteleden bidden veel voor hen die hen beschimpen en lastig vallen. Zij vragen ook om ons gebed om de verdrukking te verdragen en een goed getuige van hun Messias te zijn en dat anderen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen. De gemeente kan door de protesten van orthodoxe Joden helaas niet meer in Arad samenkomen. Men laat een bus rijden naar de opgravingsplaats Tel Arad op 10 km. afstand. Biddend zoekt de gemeente naar een pand wat gehuurd kan worden voor de gemeentesamenkomsten op sabbat en door de weeks.