Hasdey Yeshua

Arad is een nieuwe stad in de Negev. In deze plaats hebben de Messiasbelijdende Joden het moeilijk. Er is veel tegenwerking en protest van orthodoxe Joden. Maar de leden van de gemeente Hasdey Yeshua (Genade van Jezus) vertrouwen op de zorg van God. Joe Finkelstein is een van de voorgangers. Samen met zijn vrouw Debbie draagt hij zorg voor de gemeente. De gemeente huurt een magazijn op het industrieterrein voor activiteiten en samenkomsten. Ook komen ze samen in Tel Arad, een aantal kilometer verderop. De gemeenteleden bidden veel voor hen die hen lastigvallen. Zij vragen ook om ons gebed om de verdrukking te verdragen en een goede getuige van hun Messias te zijn. De gemeente heeft een project om in het bijzonder de vele Bedoeïenen in aanraking te brengen met het evangelie.

Lees meer over dit project →