Be’ad Chaim

Een baby redden van de dood, dat wil de stichting Be’ad Chaïm (voor het leven).

Een baby redden van de dood, dat wil de stichting Be’ad Chaïm (voor het leven). Messiasbelijdende Joodse vrouwen willen kinderen redden van abortus. Abortus wordt in Israël helaas op grote schaal toegestaan. Door middel van gesprekken probeert men de ‘moeders in nood’ op andere gedachten te brengen. Men bidt met hen om een begaanbare weg om toch voor hun kind te zorgen. Tegelijk biedt Be’ad Chaïm de moeder spullen aan die de baby nodig heeft. Na de geboorte krijgt de moeder gedurende één jaar financiële steun voor de aankoop van voedsel, kleding, pampers, enz. voor de baby. In de afgelopen jaren zijn zo meer dan 500 baby’s en hun moeders geholpen. De moeders zijn de organisatie daar heel dankbaar voor. Ook moeders die wel abortus hebben gepleegd krijgen hulp in de vorm van gesprekken. Op deze manier horen en zien ze de naastenliefde die voortkomt uit liefde tot Jezus de Messias