Beit HaYeshua

Verslaafden aan alcohol en drugs leven op hun dagelijkse portie drugs of alcohol en eten heel weinig. Zij komen aan geld door prostitutie of diefstal. Wanneer er geen hulp komt, gaan zij de afgrond, de dood in.

In Jeruzalem is een afkickcentrum Beit HaYeshua, wat ‘Huis van de verlossing’ betekent. In het programma staat Jezus de Messias centraal. Alleen door Hem zullen ze kracht ontvangen om met hun oude leven te breken. Dit is al vaak gebeurd!

Dagelijks doet men in dit centrum bijbelstudie met de gasten. Velen sluiten zich aan bij de gemeente die voor 60% uit ex-verslaafden bestaat. In afgelopen jaren zijn 40 personen totaal genezen en zijn in Jezus als hun Heiland gaan geloven.