Ebenezer Home

Oud worden en thuis blijven? Vaak kan dat, maar soms is extra zorg nodig. In Haifa is Ebenezer Home daarvoor in 1976 geopend. In dit verzorgingshuis worden Messiasbelijdende Joden opgenomen, soms overlevenden van de Holocaust, maar ook Arabische christenen. Velen hebben een goede verzorging (gehad) in dit unieke huis. Manager is de Arabische christen Johnny Khoury, terwijl zijn vrouw Shoshanna, een Messiasbelijdende Jodin, hem assisteert. Samen met de andere leden van de staf houden zij iedere dag een meditatief moment voor de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers. Aan de maaltijden wordt gebeden! De bewoners voelen zich verenigd door het gemeenschappelijke geloof in Jezus Christus de Heere. Dit gebouw, waarin vanuit de liefde van Christus zorg aan de naaste wordt gegeven, moet gerenoveerd en uitgebreid worden. De Israëlische overheid stelt de volgende eisen.

  • Een verpleeghuisafdeling realiseren, uiterlijk 2016.
  • Totale renovatie.
  • Extra versterkingen aanbrengen om het gebouw te beveiligen tegen aardschokken.

Inmiddels zijn er zijn gasdichte schuilkelders op iedere etage gerealiseerd. Immers, ook de ouderen moeten bij een eventuele raketaanval beschermd worden! Het begrote bedrag van € 4.200.000,- zal vanuit een brede achterban in meerdere landen bijeengebracht moeten worden. Vanuit Nederland dragen wij graag ons steentje bij!