Ebenezer Home

Oud worden en thuis blijven wonen? Vaak kan dat, maar soms is er extra zorg nodig. In Haifa is Ebenezer Home daarvoor in 1976 geopend. In dit verzorgingshuis worden Messiasbelijdende Joden, maar ook Arabische christenen opgenomen. Velen hebben een goede verzorging (gehad) in dit unieke huis. Manager is de Nederlands sprekende Jood, David Phillips. Samen met de andere leden van de staf houden zij iedere dag een meditatief moment voor de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers. Aan de maaltijden wordt gebeden en gezongen. De bewoners voelen zich verenigd door het gemeenschappelijke geloof in Jezus Christus de Messias. Dit gebouw, waarin vanuit de liefde van Christus zorg aan de naaste wordt gegeven, moet gerenoveerd en uitgebreid worden. De Israëlische overheid stelt daar eisen aan. Er zijn inmiddels gasdichte schuilkelders op elke etage gerealiseerd. Er zijn brandveilige deuren geplaatst. Ook moeten het gebouw beschermd worden tegen aardschokken. Deze renovatie kost geld, vanuit Nederland dragen we als stichting graag ons steentje bij!