Gaarkeukens

De gaarkeukens in Haifa en Nazareth is voor veel arme mensen een uitkomst! Je zult maar meermalen per week de warme maaltijden moeten overslaan. Gelukkig kan de sociale dienst je dan verwijzen naar de gaarkeuken van de kleine Messiasbelijdende gemeente ‘Return to Zion’. Na een intakegesprek wordt bepaald hoeveel maaltijden en hoelang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een pakket met noodzakelijke spullen. Elke maand worden er zo’n 1500 maaltijden uitgedeeld! De vraag naar spullen en maaltijden groeit omdat er vele vluchtelinen uit Oekraïne in Haifa aankomen.

De Messiasbelijdende Joden hopen dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord meerdere mensen tot geloof gekomen!