Light of Life

In de kapel van Baptist Village bij Petah Tikwah komt een Russischsprekende gemeente samen. Deze gemeente begon in 1997 als een kleine huisgroep, maar is gegroeid. Er zijn veel jongeren en jonge gezinnen in de gemeente. Prediking en pastoraat worden verzorgd door voorganger Samuel Likhtman. Vanwege zijn leeftijd is hij op zoek naar opvolging. Hij is ook anderen dienstbaar in Israël door hen te helpen bij gemeentestichting. God zegent het werk van deze bescheiden voorganger zodat de kerk in Israël en deze gemeente groeit.