Hadadit Israeli Fund

Voor veel mensen in Israël is de economische situatie moeilijk. Er is een grote kloof tussen arm en rijk. De lonen zijn laag in vergelijking met de kosten van levensonderhoud. Velen leven beneden de armoedegrens. Dit geldt ook voor Messiasbelijdende Joden. Onze stichting Steun Messiasbelijdende Joden voelt zich geroepen om hen te helpen. De financiële steun wordt gegeven via het Hadadit-Israeli-Fund. Dit fonds werkt als overkoepelende stichting ten dienste van verschillende Messiasbelijdende gemeenten. De eigen diaconie van een hulpvrager moet zorgen voor 20% van het benodigde bedrag. Het Hadidat-Israeli-Fund vult aan tot 100%. Hiermee worden bijvoorbeeld jonge stellen geholpen met huisvesting of het opstarten van werk. Ze moeten het bedrag of een deel daarvan binnen een bepaalde periode weer terugbetalen, zodat aan meer jonge stellen hulp geboden kan worden.