Haifa Gaarkeuken

Geef hen te eten! Dat doen Leon en Nina met hun helpers in de gaarkeuken van Haifa.

De sociale dienst verwijst allerlei Israeli’s, Joden en Arabieren, ongeacht hun godsdienstige overtuiging naar deze Messiasbelijdende Joden. Na een intakegesprek wordt bepaald hoe veel maaltijden en hoe lang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een voedselpakket (waardoor er meer hulp geboden kan worden!) Zo wordt iedere maand voor ongeveer 1500 maaltijden gezorgd!

Tevens hopen de Messiasbelijdende Joden dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord in de afgelopen jaren meerdere mensen tot geloof gekomen!

Bekijk de film over de gaarkeuken.