Return to Zion

Deze gemeente in Haifa bestaat uit Russische Joden die naar het beloofde land (Sion) zijn teruggekeerd (Shvei). Daarom hoort u in de diensten Hebreeuws en Ivriet maar ook Russisch! De gemeente kocht in 2012 een grote verdieping boven een winkel. Na een ingrijpende verbouwing is er een prachtige grote zaal voor gemeentesamenkomsten. Ook zijn er lokalen voor kinderklassen, cursussen en kantoorruimte. De gemeente geeft het Russischtalige blad Oasis uit voor de eigen gemeenteleden en voor evangelisatiedoeleinden. Daarnaast is er een muziekschool voor kinderen uit de gemeente maar ook voor kinderen buiten de gemeente. Zo krijgt men ook contacten met Russische Joden die nog niet in Jezus als de Messias geloven. De voorganger van deze gemeente is Leon Mazin. Hij stimuleert het theologisch onderwijs en organiseert allerlei activiteiten voor overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Samen met zijn vrouw Nina zet hij zich in voor de gaarkeukens [Link naar project gaarkeukens] in Nazareth en Haifa.