Hulptransporten

Wie in armoede leeft, is blij met alles wat men krijgt. Dan vindt men het niet erg om tweedehands spullen te krijgen, integendeel! Er zijn diverse Messiasbelijdende gemeenten in Israël die een kledingdepot hebben. Van daaruit worden de armsten in de samenleving geholpen. In Nederland worden door de stichting Nachamu Nachamu Ami (Troost, troost Mijn volk, Jes. 40) kleding en andere goederen bijeengebracht. Ze worden gesorteerd en per container naar Israël verscheept. De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden zorgt ervoor dat er per jaar ten minste twee transporten naar Israël worden gefinancierd. Deze transporten gaan vooral naar Haifa, de gemeente van ds. Leon Mazin, Return to Zion. Zij delen het uit aan de armen en de vele vluchtelingen.