Inloophuis Dimona

Dimona is een stad in de Negev. Daar wonen Albert en Esther Knoester, afkomstig uit Vlaardingen. Vanaf 2008 zijn zij daar om de Messiasbelijdende Joden te steunen, Albert is ouderling van een gemeente van Messiasbelijdende Joden in Bersheba. Al langere tijd houden zij ook Bijbelstudies in hebreeuws in hun eigen woning.

Met steun van de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde kerk en de stichting Steun Messiasbelijdende Joden is in Dimona een inloophuis gerealiseerd. Daar willen Albert en Esther op een ongedwongen manier met bezoekers in gesprek komen. Zij laten hun liefde aan Israël zien en spreken over Israëls Messias; Jezus.

Helaas moest het inloophuis tijdelijk gesloten worden vanwege acties van (ultra)orthodoxe Joden. Door alle publiciteit die hierdoor ontstond, kregen Albert en Esther veel gelegenheid om met mensen te spreken over hun motieven en over Jezus de Messias. Van de ‘gewone Israëli’ ondervonden ze zelfs vaak steun!

Door de demonstraties heeft het inloophuis bekendheid gekregen en mag het inmiddels tot zegen zijn van de inwoners van Dimona.