Institute of Justice

Dit instituut werd In 2004 door de advocaat Calev Myers als een non-profit organisatie opgericht. Samen met een team van vrijwilligers en assistenten doet hij onderzoek in Israel en de Palestijnse gebieden. In dit kader verdedigt hij pro Deo de slachtoffers van menselijke onderdrukking, religieuze discriminatie en bevordert hij de vrijheid en toepassing van de wet in Israël, de Palestijnse Autoriteit en Gaza. Hij sprak het Europees Parlement toe en ook presenteerde hij een rapport voor de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties.

Het instituut is afhankelijk van donaties uit Israel en het buitenland.