Hadderech

In Karmiël woont Yossi Ovadia, een zoon van een orthodox-joodse moheel (besnijder). Op 23-jarige leeftijd kwam hij tot geloof in Jezus de Messias. Hij werd actief in het christelijke studentenwerk in Jaffa en verhuisde in 1988 naar Karmiël. Daar wist hij zich geroepen om met gelovigen samen te komen. De Bijbelstudiegroep in zijn huis groeide uit tot de gemeente HaDerech (de Weg). In deze Joods-Messiaanse gemeente is Hebreeuws de voertaal, maar er is ook vertaling in het Russisch en het Engels. De gemeente wil een geïntegreerd onderdeel zijn van de Israëlische samenleving. In 2005 nam de gemeente een nieuw pand in gebruik: een ontmoetingszaal met 165 zitplaatsen en kleinere ruimtes voor het kinderwerk, kantoorruimtes en keuken.