Makor HaTikvah

In Jeruzalem is één school voor Messiasbelijdende Joden: Makor HaTikva, wat ‘bron van de hoop’ betekent. Hier krijgen kinderen onderwijs in een sfeer waarin geput wordt uit Jezus de Bron van hoop! Zo worden kinderen toegerust om in de Israëlische samenleving een levende getuige van Jezus de Messias te zijn.

Het onderwijs wordt gegeven door gecertificeerde docenten. Yoel Russu is als directeur– naast zijn taak op school – actief om fondsen voor de school te werven.

Het streven is dat de school in de toekomst ook overheidssteun zal krijgen. Zo lang dit nog niet het geval is, moeten de ouders een forse bijdrage betalen en heeft men uw gift nodig