Makor HaTikvah

In Israël is één school voor Messiasbelijdende Joodse kinderen: Makor HaTikva in Jeruzalem. De naam van de school betekent ‘Bron van de hoop’. Hier krijgen kinderen onderwijs over Jezus, de Bron van hoop! Zo worden kinderen toegerust om in de Israëlische samenleving een levende getuige van Jezus de Messias te zijn.

Het onderwijs wordt gegeven door gediplomeerde docenten. Yoel Russu is als directeur naast zijn taak op school, actief om fondsen voor de school te werven. De school groeit en is daarom bezig om uit te breiden. Dit is echter een zoektocht omdat de grond in Jeruzalem erg duur is. Bidt u mee om mogelijkheden zodat nog meer kinderen dit mooie onderwijs kunnen ontvangen?

Het streven is dat de school in de toekomst ook overheidssteun zal krijgen. Zo lang dit nog niet het geval is, moeten de ouders een forse bijdrage betalen en heeft men uw gift nodig.