Netzer Hagalil

Al jarenlang zijn er contacten met de gemeente Netzer HaGalil (Spruit van Galilea) in Nazareth. Vanuit Nederland geven we geld zodat de gemeente gratis warme maaltijden kan verstrekken en de huur van het pand kan bekostigen. Vakif Khasanov is voorganger van deze gemeente. Onder Gods zegen is in de loop van de jaren de kleine gemeente gegroeid! De 80 kerkgangers konden niet meer in de kleine zaal. Precies op tijd bleek het mogelijk om het naastgelegen pand te huren en beiden panden tot één geheel te renoveren. Zo is er ruimte voor een kerkzaal en twee lokalen voor de sabbatschool ontstaan waar Gods Woord wekelijks opengaat.