Israël College of the Bible

Het Israël College of de Bible in Netanya is niet meer weg te denken in de Messiasbelijdende gemeenschap in Israël. Steeds meer wordt het belang van toerusting van voorgangers ingezien. Dit kan nu gebeuren in Netanya. Er is een groeiend aantal studenten wat in de collegezalen onderwijs krijgt. Maar niet iedereen kan de tijd hiervoor vrij maken of dagelijks de afstand van huis naar Netanya overbruggen. Daarom is in 2012 op initiatief van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden en met begeleiding van de stichting NET door het ICB onderwijs via internet op gezet. Nu kunnen studenten thuis een of meerdere cursussen volgen. Zij worden via internet door de docent begeleid en hoeven nog maar weinig uren naar de collegezalen. Met dit prachtige medium kan zelfs wereldwijd via internet deelnemen aan een Engelse cursus over Joodse wortels van het christelijk geloof of over Bijbelse geografie. Andere cursussen zullen volgen. Kijkt u maar eens op de website: https://college.oneforisrael.org/