Netivah Center: toerusting voor jonge soldaten

Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het geloof in Jezus afgetrokken. Toerusting is daarom zeer noodzakelijk.

Het enthousiaste team van Netivah organiseert meerdaagse conferenties en hikes om jongeren toe te rusten. Daarnaast stimuleren ze elke gemeente om aandacht te hebben voor de jongeren. Daarom rusten ze ook jeugdleiders toe.

Om Israël tegen oorlogsdreiging en terroristische aanslagen te beveiligen moet iedere Israëlische jongen of meisje van 18 of 19 jaar in militaire dienst. Dit is voor hen en hun (groot)ouders een spannende periode. Zullen zij moeten vechten in een nieuwe oorlog? Zullen zij slachtoffer worden van een aanslag?

Het team van Netivah Center nodigt iedere Messiasbelijdende Joodse jongere onmiddellijk na de middelbare school uit voor een 9-daagse toerustingsconferentie. Zo worden zij voorbereid om in het leger standvastig te zijn en de goede strijd van het geloof te strijden.
Ook organiseert men het zes weken durende programma ‘Chetzim’ (Pijlen, Psalm 127: 4) voor extra training om als discipel van Jezus in het leger ook leiding te geven. Het gebed is dat deze jongvolwassenen pijlen in Gods hand zullen zijn!

Steunt u deze jonge soldaten met uw gebed en gift?