Hagefen Publishing

Uitgeverij HaGefen (De wijnstok) is gevestigd in het kerkgebouw van de gemeente Grace and Truth in Kanot bij Gedera. De uitgeverij is ontstaan door het werk van Christian Witness to Israël uit Engeland, die jaren geleden een boekwinkel in Haifa begon. Nu geeft deze uitgeverij boeken uit die voor Messiasbelijdende Joden belangrijk zijn voor hun de persoonlijke vorming en toerusting. Daarnaast geven ze commentaren op de Bijbel uit die voor de voorgangers en geïnteresseerde gemeenteleden van groot belang zijn. Directeur Ds. David Zadok heeft een aantal mensen in dienst om de kantoortaken te behartigen. De stichting geeft hiervoor financiële steun, zodat Zadok tijd heeft voor zijn andere taken binnen de gemeente.